V Kulpíne dvadsaťpäť žiakov prvákov

3.sep 2015

V Kulpíne dvadsaťpäť žiakov prvákov

 

Kulpínski prváci prvý deň v školských laviciach...

Kulpínski prváci prvý deň v školských laviciach…

Na pôde kulpínskej školy Jána Amosa Komenského 25 žiačikov – prváčikov v sprievode rodičov privítala riaditeľka školy Jovanka Zimová.

V porovnaní s minulým rokom, keď sa zapísalo až 37 prvákov, v tomto školskom roku ich je o 12 menej. V slovenskej 1. a triede je 15 detí a učiť ich bude triedna učiteľka Anna Peťkovská. V srbskej 1. b je tentoraz 10 detí a triednym učiteľom im je Rade Kolarski. V prvý deň sa deti zoznamovali s učiteľmi, s poriadkom v škole a s povinnosťami.

Katarína Gažová

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs