Dvadsaťštyri prvákov v staropazovskej slovenskej základnej škole

3.sep 2015

Dvadsaťštyri prvákov v staropazovskej slovenskej základnej škole

Darček NRSNM symbolicky jednému žiakovi 1. ročníka udelil Miroslav Kožík

Darček NRSNM symbolicky jednému žiakovi 1. ročníka udelil Miroslav Kožík

V  staropazovskej Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka včera privítali žiakov prvého ročníka. V školskom roku 2015/2016 Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja schválilo otvorenie iba jednej triedy.

Prijatie prvákov a ich rodičov bolo v tamojšej školskej jedálni a nových žiakov školy privítal riaditeľ Janko Havran. Podpredseda NRSNM pre Sriem Miroslav Kožík udelil žiakom prvého ročníka slovenskej školy v Starej Pazove komplet učebníc pre 1. ročník – darček NRSNM. Žiakom boli odovzdané aj školské potreby – darček Matice slovenskej v Srbsku.

Odznel aj kratší poeticko-hudobný program, ktorý pripravili žiaci 5. ročníka so svojou bývalou učiteľkou Lýdiou Gedeľovskou, ktorá v nadchádzajúcom období bude viesť aj najmladších žiakov školy.

Anna Lešťanová

 

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs