My sme malý národík pre „vysokú politiku“

20.jan 2015

My sme malý národík pre „vysokú politiku“

Foto: www.radiojura.com.pl

Foto: www.radiojura.com.pl

Z LISTOV ČITATEĽOV

Keď som si prečítal v Hlase ľudu, číslo 2/2015, článok Kataríny Gažovej pod názvom Vymenovali Výkonnú radu a výbory, tak som si len pod nos zašomral: „Už sa to začalo!“ A začalo sa to tak, že 31 % legálne zvolených členov NRSNM sa nezúčastnilo na 3. zasadnutí tohto nášho parlamentu. Prečo? Odôvodnené to bolo tým, že je 2. sviatok vianočný a že sa na predošlom zasadnutí neakceptovali ich navrhnuté doplnky do návrhu nového štatútu tejto novej rady. Daj sa mi svete! Bol to koniec roka a bolo už treba sceliť fungovanie tohto telesa. Teda nebolo ani času, ani opodstatnenia trucovať. Bratia Srbi používajú porekadlo: „Od inata goreg posla nema!“ Ono veľmi dobre ilustruje to, čo sa udialo na 3. zasadnutí tejto rady. Ja môžem rozumieť vedúceho listiny č. 4 pána Surového, že konštituovanie Národnostnej rady neprebiehalo – ľudovo povedané – „podľa kostolného poriadku“, a to ho znechutilo (moju maličkosť tiež), ale nesmel si dovoliť vylúčiť deviatich členov z takej dôležitej práce pre našu entitu. Ilustrujem to jednoduchým porovnaním: Ovocinár vyniesol na trh krásne jablká a stanovil im cenu, napríklad 100 din./kg. Kupci chodili vôkol nich, páčili sa im, ale nekupovali. Predavači vedľa neho horšie jablká predávali, lebo ich cena bola nižšia. Potom sa prvý ovocinár urazený z nezáujmu kupujúcich zbalil a opustil trhovisko, eliminujúc tak akýkoľvek zárobok. Keby zostal, iste by do ukončenia trhu zarobil aký-taký groš.

Myslím si, vážení čitatelia, že ste pochopili, čo som chcel povedať týmto názorným príbehom. Kto sa dáva do služieb národa a do politickej činnosti, musí zotrvať na tejto neľahkej ceste. Prebral dôveru voličov a pre nich má odhodlane bojovať tak, ako mu situácia nakladá. Znovu to srbské: „Bolje išta, nego ništa!“ Vylúčením sa z práce nášho parlamentu môže sa zapríčiniť to, že dôležité rozhodnutia sa prešmyknú bez ich vplyvu na ich konštruovanie. Možno sa presadia aj osobné záujmy jednotlivcov. Žiaduce by bolo, aby sa deviati členovia z listiny č. 4 vrátili do nášho parlamentu a do jeho činnosti. Ak si nositeľ listiny to nepraje, on je len prvý medzi rovnakými a ostatní ôsmi členovia majú rovnocenné mandáty, aby hájili dôveru a záujmy svojich voličov.

K podeleniu úloh v rámci rezortov v Národnostnej rade nemám pripomienok s tou výnimkou, že i keď si cením pána Paula ako človeka, obávam sa, či jeho kapacity v znalosti slovenčiny budú stačiť v hájení a bránení jazyka a písma. Snáď niekomu neprišlo na um urobiť si žart z tak dôležitého segmentu činnosti našej Národnostnej rady. Uvidíme, čo čas a výsledky prinesú.

A čo vlastne má znamenať tá „vysoká politika“ v titulku? Vysoká politika sa uplatňuje v Národnom zhromaždení Srbska v Belehrade (ak sa aj ona môže tak pomenovať po posledných udalostiach na jej pôde…) a náš národnostný parlament má uplatňovať logickú a zrozumiteľnú politiku, ktorej budú rozumieť všetci Slováci žijúci na týchto našich priestoroch.

Milan Vereš, odborný učiteľ vo výslužbe

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs