Snažia sa držať krok s dobou

26.apr 2013

Pivnica je jednou zo 14 osád Báčskopalanskej obce. Viac ako dve storočia v Pivnici žijú Slováci, ktorí tvoria prevažnú časť obyvateľstva. Ich život v minulosti tesne súvisel s pôdou živiteľkou. V pivnickom chotári bolo mnoho sálašov, na ktorých usilovní roľníci už včasráno na svitaní mohli začať s prácou na poliach a nestrácali čas na cestu do dediny a späť. Dnes je v chotári iba zopár sálašov, mnohé už dávno zaorali nové brázdy. Moderné stroje priblížili úrodné polia k dedine. Pivnica sa pred niekoľkými desaťročiami mohla pochváliť s mimoriadne bohatým dobytčím fondom, ktorým prevyšovala celú Báčskopalanskú obec. Situácia sa zmenila, ľuďom sa v súčasnosti neoplatí zaoberať sa chovom dobytka, ktorého počet sa zmenšil o polovicu v porovnaní s dobou minulou. Jednou zo závažných príčin úpadku dobytkárstva bolo aj zatvorenie chýrečnej Pivnickej mliekarne. Otázka, čo s mliekom, ktorú si mnohí výrobcovia vtedy kládli, sa postupom času riešila, ale široko-ďaleko známy Pivnický syr sa tu už dávno nevyrába.

Ondrej Blažek

Vlani v decembri sa uskutočnili voľby na členov Rady Miestneho spoločenstva; predsedom sa stal Ondrej Blažek. V MS sme sa dozvedeli aj to, že v minulosti remeselníctvo v Pivnici zažilo ozajstný rozkvet vďaka kováčom, farbiarom, štetkárom, kušniarom, bačkorášom, štrikerom, bátkarom, kolárom, medovníkarom… Mnohé z týchto remesiel už dávno nemajú svojich majstrov. K niektorým aktuálnym, ako sú zámočníci, kamenári, obuvníci, kováči, stolári, murári, maliari, krajčíri, pekári, v súčasnosti pribudli ešte aj automechanici, kaderníčky a iní.

Problém nezamestnanosti v novšej dobe pocítili i mnohí Pivničania, mladí ľudia odchádzajú za prácou do mesta a inam, ale mnohí zostávajú verní poľnohospodárstvu. Na poliach dominujú klasické kultúry, pšenica, kukurica, sója, ale pestuje sa i cibuľa, zemiaky, paprika a iná zelenina, tiež na menších plochách i melóny. Niekoľko výkupných staníc v osade, ako Agro Grňa, Agronom, M-agro, výrobcom zabezpečujú rýchlu výplatu. Pivnica voľakedy mala i banku, no dnes si občania peniaze môžu vybrať iba v pošte alebo na bankomate.

Dedina sa stala známou podľa dvoch tradičných festivalov: Stretnutí v  pivnickom poli a Divadelnej inscenácie dolnozemských autorov DIDA. Pred dvomi rokmi Spolok žien položil základy nového podujatia pomenovaného Literárne stretnutie.

Túto báčsku dedinu krášlia dva kostoly, evanjelický a pravoslávny,  ako i Základná škola 15. októbra, ktorá dostala početné ocenenia (zo strany NRSNM bola roku 2011 vyhlásená za školu osobitného významu pre slovenskú národnosť, roku 2012 ju z rozhodnutia Ministerstva školstva zaradili medzi 60 najlepších škôl v Srbsku a koncom roka v N. Sade dostala uznanie Dr. Đorđa Natoševića za prínos v oblasti výchovno-vzdelávacej práce, ako i rad ďalších uznaní).

V Pivnici pôsobia početné organizácie: SKUS Pivnica, Ochotnícke divadlo Janka Čemana, Spolok žien, Ženská spevácka skupina Nádeje, Dobrovoľný hasičský spolok, Lovecký spolok Bažant, Klub poľnohospodárov, Ekologický spolok pre dedinský turizmus a rozvoj vidieka, ZŠR Šaran, aerobik klub AS, motoklub Muger Riders, FK Slávia, FK veteránov Slávia,… Treba spomenúť aj organizáciu Červený kríž, v ktorej je asi 100 aktívnych členov, medzi nimi aj nový richtár Ondrej Blažek, ktorý nám porozprával aj o tom, čo teraz občanov najväčšmi trápi:

Šusterov dom z roku 1854 je najstarší dom v Pivnici

„Je to smetisko vzdialené od osady iba 100 m. Časté, niekedy dlhotrvajúce ohne už dlho ohrozujú život občanov. Podali sme návrh do obce a chceme premiestniť skládku na iné, bezpečnejšie miesto. Teraz pracujeme na sanácii smetiska, plánujeme nasypať zem, vysadiť stromky, okolo vykopať kanál, aby sa požiar nemohol rozšíriť k domom, ktoré sú v blízkosti.“

Podnikáte ešte niečo v súvislosti s nakladaním s odpadom a recyklovaním?

„Môžeme sa pochváliť s novinkou, že od 25. apríla t. r. začala firma Grand group z Báčskej Palanky vykupovať elektrický a elektronický odpad. Výkup a recyklovanie odpadu sa má v našej osade pravidelne realizovať. Zároveň apelujeme na občanov, aby každý vo svojej domácnosti odpady sústavne triedil.“

Ako ste na tom s financiami, aké sú aktuálne problémy a plány pre budúcnosť osady?

„Od r. 2006 v osade nemáme samozdanenie. Práve vtedy bol založený podnik  DOO Komunal Pivnica, ktorého zakladateľom je Miestne spoločenstvo. Teraz sme dostali  finančné prostriedky z obce, ktoré využijeme na kopanie kanálov a zároveň apelujeme na občanov, aby nám aj sami v tom pomohli. V súčasnosti môžeme počítať len s finančnou podporou obce, alebo sa budeme uchádzať o projekty, aby sme si aj tým spôsobom zabezpečili trochu viac peňazí a aby sme mohli niečo vykonať pre našu Pivnicu.“

V niektorých osadách Báčskopalanskej obce je vybudovaná plynofikačná sieť, teraz je na rade i Pivnica. Potom by na rad mala prísť i výstavba kanalizácie.

 Jaruška Ferková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs