Snemovali poľovníci

4.júl 2013
Vynovili strechu Poľovníckeho domu

Vynovili strechu Poľovníckeho domu

V polovici júna členovia Poľovníckeho združenia Zajac v Padine usporiadali výročnú schôdzu, na ktorej zhodnotili svoju doterajšiu prácu. Členov a hostí privítal predseda združenia Gustáv Štaub, ktorý neskoršie prečítal správu o činnosti združenia v uplynulom období. Ako konštatoval v referáte, nebol to jednoduchý rok, no aj napriek tomu sa im podarilo splniť väčšinu stanovených úloh. Pracovali najmä v dobrovoľníckej a spoločenskej oblasti, realizovali ochranárske a iné aktivity. V uplynulom období padinskí poľovníci uskutočnili jarné počítanie diviny, kynožili škodcov v lovnom revíri, vodou zásobovali napájadlá, vypúšťali mladých bažantov do prírody, zalesňovali… V spoločnej akcii so Združením dobytkárov poľovníci na ploche rozlohy viac ako 3 hektáre vysadili 3 500 stromov. Okrem toho usporiadali tradičnú súťaž vo varení kotlíkového guláša, súťaž v triafaní do asfaltových terčov a pod. V minulom a v bežnom roku Poľovnícke združenie Zajac najväčšiu pozornosť venovalo renovácii Poľovníckeho domu, na ktorú minuli 870 000 dinárov. Vymenili a dostavali strechu, omaľovali fasádu, namontovali nové odkvapové rúry a iné. Na výročnej schôdzi pribudli dvaja noví dospelí členovia a dvaja dorastenci. Na výročnej schôdzi Združenia poľovníkov Zajac v Padine, ktoré je, podľa slov Jána Povolného st., založené v rokoch 1922/1923, si zaspomínali aj na dvoch zosnulých členov – Jána Petroviča a Žofiu Povolnú.

A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs