5.júl 2013

Oslavy 255. výročia založenia Selenče sa začali v piatok 28. júna a trvali tri dni, čiže do nedele 30. júna, keď odznel ústredný galaprogram. Selenča za dátum svojho založenia považuje 2. júl roku 1758.

V mene domácich sa prihovoril predseda Rady MS Selenča Jozef Alexy

V mene domácich sa prihovoril predseda Rady MS Selenča Jozef Alexy

Oslavy sa úradne začali v piatok večer v kultúrnom dome divadelným predstavením Snežienka a sedem trpaslíkov, ktoré predviedli členovia školskej divadelnej sekcie. Po tomto predstavení darček Selenči k narodeninám venoval folklórny súbor Rozmarija zo Slovenska, z Prešova, ktorý sa Selenčanom predstavil vynikajúcim umeleckým programom. Za krásny a atraktívny darček sa hosťom poďakoval predseda oslavného výboru Juraj Grňa. Najkrajšiu výtvarnú prácu Selenči k narodeninám nakreslila Paulína Častvanová a za svoju prácu získala knižnú odmenu.

Oslavy pokračovali v sobotu v predpoludňajších hodinách, keď Selenčanom na úradné používanie bola odovzdaná novovybudovaná  športová hala. Halu Selenčanom odovzdali predstavitelia Obce Báč, členovia Rady MS Selenča, predstavitelia politických strán z obce, ako aj vzácni hostia z Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a pokrajinských inštitúcií. Hostí v mene investora privítala PaedDr. Svetlana Zolňanová. Oslavy pokračovali o 18. hod., keď v Dome kultúry spoločný kultúrno-umelecký program predviedli dva rovnomenné detské folklórne súbory, a to Pramienok z Liptovského Mikuláša a Pramienok zo Selenče. Tieto dva detské súbory úspešne spolupracujú už 17 rokov a DFS Pramienok zo Selenče zároveň oslavuje aj dvadsať rokov svojho jestvovania.

Vo večerných hodinách bola otvorená 18. samostatná výstava komiksov s náboženskou tematikou akademického maliara Selenčana Miška Bolfa. Výstava bola venovaná nielen selenčskému jubileu, ale aj rímskokatolíckej farnosti, ktorá tohto roku oslavuje 225. výročie formovania farnosti Najsvätejšej Trojice v Selenči. O výstave sa krátko zmienil sám autor a Msgre. Marián Dej, ktorý výstavu aj otvoril. Jeden z dvanástich vystavených komiksov prečítala Mária Nosálová a primerané pesničky zaspieval spevácky zbor rímskokatolíckej cirkvi.

Výstava ako koruna tridsaťročného pôsobenia etno sekcie

Výstava ako koruna tridsaťročného pôsobenia etno sekcie

Druhý oslavný deň uzavreli  rockovým koncertom, čiže prvým festivalom v Selenči pomenovaným Selfest, ktorý na nádvorí základnej školy zorganizovala tamojšia Mládežnícka asociácia Play. Toto dobre organizované podujatie prilákalo veľký počet návštevníkov a trvalo do skorých ranných hodín. Na festivale vystúpili skupiny Gamma rey z Pivnice, Lude krawe z Báčskeho Petrovca, Zbogom Brus Li z N. Sadu, S.A.R.S. z Belehradu a Udead pulse zo Selenče.

Oslavy v nedeľu pokračovali už tradičnou výstavou, ktorú Selenčanom k jubileu venujú neúnavné členky etno sekcie vo svojom etno priestore v Dome kultúry. Výstavu pomenovali Keď minulosť ožije a je to vlastne retrospektívna výstava zozbieraných exponátov uschovaných v etno priestore. Výstavu usporiadali v spolupráci so združeniami spolkov žien z Kysáča, Padiny a Starej Pazovy. Etno sekcia tak zároveň oslávila tridsať rokov svojho  pôsobenia. K jubileu im zablahoželali predstaviteľky hosťujúcich spolkov žien a za dlhoročnú úspešnú spoluprácu sa vedúcej sekcie Viere Strehárskej poďakoval bývalý predseda Rady MS Selenča Juraj Grňa. Po kratšom umeleckom programe oslavy jubilea etno sekcie pokračovali vo veľkej sieni DK umeleckým programom pozostávajúcim z primeraných textov a básní. Tanečné body programu predviedli DFS Pramienok zo Selenče a hostia z Liptovského Mikuláša, ako aj deti z Predškolskej ustanovizne Kolibrík zo Selenče. V programe sa zúčastnila aj hostka z Kysáča Ľudmila Berediová-Stupavská, ako aj hostky zo Starej Pazovy, ktoré zaspievali ľudové pesničky.

V popoludňajších hodinách na ihrisku domáceho klubu FK Kriváň domáci futbalisti sa stretli s hosťujúcim tímom FK Jánošík z Jánošíka.

Členovia školskej divadelnej sekcie na javisku

Členovia školskej divadelnej sekcie na javisku

Oslavy vrcholili ústredným galaprogramom vo večerných  hodinách vo veľkej sieni DK za prítomnosti veľkého počtu hostí a divákov. Medzi hosťami boli podpredsedníčka Zhromaždenia Vojvodiny a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová, predstavitelia Zhromaždenia obce Báč v čele s predsedom Ognjenom Markovićom, Rastislav Kostilník, prvý tajomník a zástupca vedúceho veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová, predstavitelia Liptovského Mikuláša a Starej Pazovy, predstavitelia cirkevných zborov, predstavitelia politických strán, novozvolení členovia Rady MS Selenča, ako aj predstavitelia podnikov a ustanovizní z územia obce. Občanom sa prihovoril a k sviatku blahoželal novozvolený predseda RMS Jozef Alexy, ktorý zároveň aj privítal vzácnych hostí a obecenstvo. V programe účinkovali žiaci a mládežníci, speváci a hudobníci, Komorný zbor Zvony so svojím orchestrom, hostia z Liptovského Mikuláša a Starej Pazovy, členovia divadelnej a tanečnej sekcie kultúrno-umeleckého spolku a dychová hudba Selenčanka.

Týmto programom sa ústredné oslavy 255. výročia založenia Selenče skončili, ale k výročiu budú ešte zorganizované rôzne sprievodné podujatia, umelecké programy a športové súťaže a turnaje.

Juraj Berédi-Ďuky

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs