STOPäŤDESIAT ROKOV OD NARODENIA ĽUDOVÍTA MARÓTHYHO

5.júl 2013

27Ludovit Marothy

STOPäŤDESIAT ROKOV OD NARODENIA ĽUDOVÍTA MARÓTHYHO. Štvrtý farár slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Laliti pochádza zo Slovenska, zo známeho rodu Maróthy. Narodil sa 5. júla 1863 v Ľuboreči, okres Lučenec. Evanjelickú cirkevnú školu absolvoval v rodisku, pokračoval v školení na gymnáziách v Martine, Banskej Bystrici a v Bratislave. Teológiu vyštudoval v Bratislave, Viedni a Lipsku.

Ľudovít Maróthy za evanjelického kaplána nastúpil v Petrovci roku 1895. Od 6. júna toho istého roku v Laliti pôsobil najprv ako administrátor tamojšieho zboru, a potom ako riadny farár až do svojej predčasnej a náhlej smrti 5. augusta 1899. Ľudovít Maróthy bol aj literárne činný od študentských čias. Svoje poviedky a básne hlavne zo života dedinského ľudu zverejňoval najviac v Národných novinách pod pseudonymom Ľudovít Ľuborečský.

J. P.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs