Budúci riaditelia (ne)známi?

5.júl 2013

Hoci trinásta, schôdza Zhromaždenia obce Báčska Palanka prebiehala v hraniciach korektnosti a ohľaduplnosti. Najdlhšie a najprudkejšie výborníci vo štvrtok 27. júna diskutovali v súvislosti s predloženým návrhom na zverejnenie verejných súbehov na vymenovanie riaditeľov Verejného komunálneho podniku Komunalprojekt a verejných podnikov Direkcia pre výstavbu obce, Rekreačné stredisko Tikvara, Televízie Báčska Palanka a Rádio BAP. V rámci 4. bodu rokovacieho programu ZO najprv odvolalo Sanju Kondićovú z postu úradujúcej riaditeľky Turistickej organizácie Obce Báčska Palanka a v nasledujúcom bode ju ako jedinú prihlásenú na súbeh vymenovalo do funkcie riaditeľky TO na štvorročné obdobie.

Záber z 13. schôdze lokálnej samosprávy Báčska Palanka

Záber z 13. schôdze lokálnej samosprávy Báčska Palanka

Predtým než výborníci zahryzli do rokovacieho programu, na ktorom sa ocitlo iba 11 bodov, vedúci výborníckej skupiny Srbskej radikálnej strany Dragan Bozalo navrhol doplniť ho o bod, ktorý by znel: Pravda o Karađorđeve. Zdôvodnil to skutočnosťou, že keď na predchádzajúcej schôdzi navrhol to isté, predseda obce Aleksandar Đedovac povedal, že v tejto veci bol dosiahnutý dohovor medzi Ministerstvom obrany a poľnohospodármi Báčskopalanskej obce, ktorí pôdu obrábali, o úhrade škody. Ako tvrdil Bozalo, ľudia sa teraz sťažujú, lebo sa im vraj ponúka príliš nízke odškodné.

Bozalo bol pri rečníckom pulte najčastejšie aj počas diskusie týkajúcej sa spomenutých súbehov. Ako povedal, je nelogické, že kandidáti na riaditeľa Komunalprojektu, ktorý vraj spotrebuje polovicu obecného rozpočtu, nemusia mať trojročnú pracovnú skúsenosť, pričom vo verejných podnikoch, v ktorých sa, dodal, troví dva- – trikrát menej peňazí, taká skúsenosť je nevyhnutná. Spochybnil tiež požiadavku na kandidátov poznať cudzí jazyk. Bozalo sa navyše domnieval, že terajšia vládnuca koalícia nie je pevná, a uzavrel, že keď sa oni (radikáli) opäť chopia moci, zmenia štatúty verejných podnikov. Lebo sú, podľa ich mienky, ušité na konkrétnych ľudí, t. j. budúcich riaditeľov verejných podnikov. Podobne diskutoval aj vedúci výborníckej skupiny Demokratickej strany Ranko Marjanov, ktorý zase nastolil problém prehustenosti počtu zamestnaných v lokálnej administratíve. Ponúknuté rozhodnutie o verejnom súbehu na vymenovanie riaditeľov verejných podnikov, ktoré nakoniec hlasmi výborníckej väčšiny dostalo zelenú, v diskusii podporil predseda obce Aleksandar Đedovac, ako i vedúci výborníckej skupiny Socialistickej strany Srbska Goran Latković.

Výborníci ZO Báčska Palanka na 13. zasadnutí o. i. vymenovali predsedu, členov a tajomníka obecnej volebnej komisie a ich zástupcov. Pred letnou prestávkou výborníci sa zrejme stretnú ešte raz, s cieľom vymenovať riaditeľov obecných verejných podnikov, ktorých mená podľa niektorých opozičníkov sú už známe, respektíve, ako tvrdia výborníci koaličnej väčšiny, známe nie sú.

Juraj Bartoš

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs