SNS: Slávnostne prómovali absolventov Vysokej školy Sv. Alžbety

12.aug 2019

SNS: Slávnostne prómovali absolventov  Vysokej školy Sv. Alžbety

Už vyše desať rokov v Petrovci pôsobí Detašované pracovisko Martina Luthera Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety z Bratislavy. Včera v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v rámci programu SNS usporiadali slávnostnú promóciu skončených študentov odborov sociálnej práce a ošetrovateľstva.

Promócie sa zúčastnili: prof. Mu.Dr. Vladimír Krčméry, rektor Univerzity, prof.: Anna Verešová, Mária Kiliková, Miloš Šramka, Zdenko Tomić Anna Sabová – vedúca detašovaného pracoviska VŠZ a SP v Petrovci.

Osobitne na slávnosti promócie v Petrovci privítali generálnu riaditeľku Univerzitnej nemocnice v Bratislave a Renátu Bartoliakovú, poradkyňu ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky, Miroslava Kolára, hlavného kontrolóra VŠZ a SP Svätej Alžbety z Bratislavy a Rastislava Hofmana, vestora VŠZ a SP. Nasledovali príhovory niektorých zo spomenutých hostí.

Absolventi úspešne vykonali štátnu skúšku prvého stupňa štúdia a splnili všetky podmienky aby získali akademický titul bakalára. Slávnostný promočný sľub o tom, že si budú tento akdemický titul vážiť a správať sa v súlade s ním v mene všetkých absolventov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety z Bratislavy predstaviteľky študentov.

Vrcholom slávnostnej promócie bolo udeľovanie akademických diplomov skončeným študentom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety z Bratislavy, Detašovaného pracoviska Martina Luthera v Báčskom Petrovci odborov ošetrovateľstvo a sociálna práca. Nakoniec zástupcovia promovaných bakalárov predniesli prejav v ktorom sa poďakovali profesorom za ich úsilie počas trvania štúdií a tiež svojim najbližším.

Záverom slávnosti hovoril rektor Vladimír Krčméry, ktorý poďakoval pedagógom, ktorý chodili učiť do Srbska, teda do Báčskeho Petrovca, tiež študentom, ktorí si vybrali práve túto školu a tiež ich najbližším, ktorí ich v rozhodnutí a trojročnom štúdiu podporovali.

 

 

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs