Prezentácia kníh slovenských autoriek v organizácii ASSŽ

11.aug 2019

Prezentácia kníh slovenských autoriek v organizácii ASSŽ

 

V rámci SNS, v organizácii Asociácie slovenských spolkov žien včera prezentovali 10 nových titulov slovenských  autoriek.Tototradičné podujatie bolo vo veľkej sieni Obce Báčsky Petrovec, kde Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ, privítala hostí, autorky a prítomných. Medzi vzácnými hosťami bol aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí,  ktorý pri tejto príležitosti Viere Benkovej odovzdal osobitné uznanie k jej 80. narodeninám a jej veľkému celkovému príspevku v literárnej tvorbe.

Desať nových titulov

V tomto roku odprezentovali 10 nových titulov žien autoriek, ktoré  väčšinu  vydalo SVC, jednu knihu MOMS Petrovec a jednu zase vydala Anna Bobošová, jednu Zuzana  Ďurišová, jednu Novinovo –vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu a jednu knihu zo zahraničia z Rumunska, vydavateľstvo Ivana Krasku.

Tentoraz to boli knihy: Zdenka Valentová – Belićová:Imigranti v babylonskej veži,   Anna Bobošová (Bartošová) :Môj život s podnázvom Pamäti Andreja Boboša, prvého obchodníka v Kovačici z radov Slovákov, uvedomelého člena pomerne veľkej rodiny Slovákov žijúcich na Dolnej zemi, národovca a dobrodinca,Viera Benková:Z aromatického literárneho záhonu, Anna Bagľašová a Vladimír Valentík:Divadlo v Aradáči k 130. výročiu, Zuzana Ďurišová: Moje modlitby, Zdenka Obšustová a Elenka Haníková:Zachovajme od zabudnutia – Tradičný odev žien v Padine, Katarína Mosnáková – Bagľašová: Každý deň sa niečo nové naučím, Ako sa pevná linka Inka hrala s mobilom, Anna Karolína Dovaľová: Milé deti anjel letí a Ľudmila Stupavská – Berediová: Julinkine uspávanky.

Knihy predstavili aj dve moderátorky Mária Gašparovská a Elenka Lončarová ( detská literatúra). Úryvky z prezentovaných kníh Miriam Murtínová, Andrea Lomenová – Sabová, Daniela Đukićová. Pri tejto príležitosti hudobno – spevácke body predviedli Iveta Kováčová, Jana Galasová, Tijana Nemogová a Vladimir Halaj.

Tohto vydareného podujjatia sa zúčastnila aj Eva Kolárová zo Starej Ľubovne zo Slovenska, ináč organizátorka súťaže Vansová Lomnička, ktorá sa spestrenie programu prečtala aj dcérinu báseň.

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs