Stretnutie zdravotníckych pracovníkov

11.aug 2019

Stretnutie zdravotníckych pracovníkov

 

Počas Slovenských národných slávností  sa  v sobotu konalo i stretnutie zdravotníckych pracovníkov. Zdravotníci z viacerých prostredí sa stretli vo veľkej sieni obce. V úvodnej časti sa o význame poriadania SNS a tým aj o stretnutí zdravotníckych pracovníkov zmienila  Dr. Tatiana Vujačićová (špecialistka pediatrie v báčskopetrovskom dome zdravia) a jedna z  organizátoriek tohto stretnutia.

Podobne ako aj vlani keď sa po dlhšom čase opäť konalo stretnutie zdravotníckych pracovníkov i tentoraz odzneli dve zaujímavé a nadovšetko osožné a podnetné prednášky pre zdravotníkov, ktorí pracujú najmä v domoch zdravia, teda v primárnych  zdravotných ustanovizniach.

 

Excelentné prednášky mali dvaja eminentní lekári. Na tému Karcinóm konečníka a hrubné čreva Prečo práve my? hovoril MUDr Juraj Detvay, PhD MPH FN Nitra, kým o chorobách dýchacich ústrojenstiev – frekvencia a význam sa zmienila prof Dr Vesna Kuruc. z Inštitútu pre plúcové choroby Vojvodiny v Sriemskej Kamenici. Po prednáškach do diskusie sa zapojil Dr Šandor Tot Isasegi z Bajše.

 

Po oficiálnej časti druhých obnovených stretnutí zdravotníckych pracovníkov v rámci SNS nasledovala družba a výmena skúseností v tejto ich nadovšetko humánnej a neľahkej práci, ktorá sa konala v miestnostiach istej tamojjšej reštaurácie.

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs