Učitelia o bilingvizme

11.aug 2019

Učitelia o bilingvizme

Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov aj na SNS 2019 prebiehalo v druhý deň Slávností a prebiehalo v sobou 10. augusta vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec.

Učitelia na svojom stretnutí

Stretnutie koordinoval Janko Havran, predseda Osvetovej komisie Matice slovenskej v Srbsku. Na začiatku tradičného podujatia privítal hostí, kolegov z našich prostredí a zo zahraničia a predstaviteľov médií. Vo vstupnom príhovore zdôraznil, že nosnou témou tohtoročného stretnutia je Bilingvizmus v školách na Dolnej zemi.

V ústrety tomuto stretnutiu na danú tému napísali referáty viacerí osvetoví pracovníci. Spolu s príspevkami k storočnici Slovenských národných slávností a k 100. výročiu gymnázia v Petrovci v brožúrke vydanej k tejto príležitosti sú referáty deviatich autorov. Na tomto stretnutí na danú tému prednášku mala iba jedna z nich: Dr. Zuzana Týrová z Filozofickej fakulty v Novom Sade. Vo svojom výstižnom prejave spomenula skutočnosť, že kedysi sa bilingvizmus  považoval za niečo škodlivé, teraz aj výskumy ukazujú, že je to priam výhoda. Vysvetlila tri stupne ovládania dvoch jazykov a osobitne sa venovala slovensko-srbskému bilingvizmu.

Odmenení učitelia s vedúcim stretnutia Jankom Havranom

V slávnostnej časti tohto pravidelného učiteľského stretnutia boli udelené Osobitné uznania za zásluhy a úspechy na poli vzdelávania, výchovy a zveľaďovania slovenského jazyka a jazykovej kultúry. Zdôvodnenia o každom ocenenom prečítala profesorka slovenčiny Vladislava Havranová. Nositeľmi tohtoročných učiteľských uznaní sa stali: Jarmila Pantelićová, Daniela Triašková, Annamária Boldocká-Grbićová, Ján Benda ml. a Jaroslav Lekár z Báčskeho Petrovca a Anna Petrášová a Mária Majtánová-Kukučková zo Selenče. V mene odmenených sa poďakovala Annamária Boldocká-Grbićová.

Spevom sústredenie obohatili Pazovčanky

V programe učiteľského sústredenia nasledovali príhovory  hostí. Prítomným sa prihovorili: Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí, Pavel Hlásnik, prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, a Edita Pečeňová, riaditeľka Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a študentského domova v Békešskej Čabe v Maďarsku. Kolegom sa prihovorili i učitelia zo Srbska: Janko PavlisAnna Legíňová.

V pracovnom predsedníctve boli Pavel Hlásnik, Edita Pečeňová a Mária Andrášiková. Spevom podujatie spestrili členky speváckej skupiny SKUS hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs