Slovenské národné slávnosti sú otvorené!

10.aug 2019

Slovenské národné slávnosti sú otvorené!

Hoci bohatý program Slovenských národných slávností sa začal ešte minulý týždeň, predsa oficiálne otvorenie sa konalo včera v Dome kultúry za prítomnosti početných vzácnych hostí.

V piatok od 20. hodiny v Dome kultúry prebiehal slávnostný otvárací program Slovenských národných slávností 100 rokov s národom, v národe, pre národ, ktorý bol poznačený veľkou návštevnosťou. Kultúrno-umelecký program, ktorého tvorcom bol režisér Miroslav Benka (tohto roku zároveň ocenený plaketou NRSNM za prínos v kultúre), predstavoval prvú časť otváracieho ceremoniálu. V inscenácii účinkovali ochotnícki divadelníci zo slovenských vojvodinských lokalít. Celkový umelecký prednes symbolizoval príchod Slovákov na Dolnú zem.

Druhú časť programu tvorili príhovory organizátorov slávností a hostí. Na začiatku sa hosťom prihovoril predseda obce Báčsky Petrovec Srđan Simić, ktorý privítal prítomných ministrov, primátorov, starostov a všetkých predstaviteľov náboženských a  politických inštitúcií. Následne s príhovormi nasledovali – predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka, predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, primátor mesta Nový Sad Miloš Vučević.

Záverečnú časť predstavoval dojímavý príhovor premiéra Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, ktorý sa v mene Vlády SR poďakoval organizátorom SNS a nakoniec dodal: „Drahé Slovensky a Slováci, milí krajania, vy ktorí žijete tu na Dolnej zemi, ste naozaj dobrí ľudia, a ja Vám zo srdce želám, aby sa Vám tu vo Vojvodine, v Srbsku naďalej dobre, pokojne a hlavne šťastne žilo“. Záverečný príhovor patril predsedovi vlády Autonómnej Pokrajiny Vojvodiny Igorovi Mirovićovi.

Otvárací program Slovenských národných slávností aj tohto roku mali diváci možnosť sledovať aj v priamom prenose RTV Vojvodiny 2.

Miroslav Pap

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs