Delegácie partnerských miest na jubilejných SNS

9.aug 2019

Delegácie partnerských miest na jubilejných SNS

Ako je to už tradíciou, predseda Báčskopetrovskej obce dnes napoludnie v sieni zhromaždenia obce prijal priateľské partnerské delegácie pri príležitosti tohtoročných SNS a ich storočnice. 

Do Petrovca prišli predstavitelia z partnerských miest: Nitra, Stará Ľubovňa, Martin, Ružomberok, Riečka zo Slovenska, Nadlak z Rumunska, Babušnica zo Srbska, tiež í z Európskeho inštitútu v Prahe, Maďarska a ďalší vzácni hostia.

Vzácnych hostí vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec privítal predseda obce Srđan Simić. Poďakoval sa hosťom, že prišli zveličiť vzácne jubileum- storočnicu SNS. Po príhovore predsedu obce Anna Speváková, ktorá uvádzala program dala slovo hosťom stretnutia u predsedu obce.

Z hostí hovoril Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Marcel Šefčík, predstavitelia delegácií partnerských miest Babušnica, Ružomberok, Nitra, Stará Ľubovňa, Riečka, Nadlak a predstavitelia Slovákov z Českej republiky.

Vzácny hostia hovorili o úspešnej spolupráci s Petrovcom a celou obcou, ktorá pretrváva roky v rôznych oblastiach života a práce a blahoželali hostiteľom vzácne tohtoročné jubileá.

 

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs