SNS 2019: Výstava, mostík, tabuľa

9.aug 2019

SNS 2019: Výstava, mostík, tabuľa

Program Slovenských národných slávnosti sa začal napĺňať už v minulú nedeľu keď otvorili tri výstavy. Najprv národopisnú Z klenotnice našej ľudovej tvorivosti v Spolku petrovských žien, potom historickú Storočnice pod holým nebom v parku v strede Petrovca a potom aj výstavu autorských umeleckých fotografií Igora Bovdiša.

Program tohtoročných Slávností potom pokračoval v stredu. V novosadskom Archíve Vojvodiny aj širšej verejnosti priblížili život Slovákov a storočnice gymnázia, kníhtlačiarne a Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci. Predvečerom Knižnica Štefana Homolu organizovala literárny večierok s Máriou Kotvášovou-Jonášovou z Kovačice. Večer v Novom Sade v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov otvorili výstavu umeleckých diel Pavla Čániho pomenovanú Portréty.

Včera predpoludním vo veľkej sieni Obce Báčsky Petrovec sa konalo medzinárodné sympózium Slovenské národné slávnosti – fakľa národného cítenia. Predvečerom na rovnakom mieste aj Slávnostné zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Vo večerných hodinách v Slovenskom dome v Báčskej Palanke bolo naplánované aj Stretnutie slovenskej študujúcej mládeže.

Petrovské pohľady 11

V Báčskom Petrovci predtým na nádvorí Kultúrneho centra bola aj vernisáž Petrovské pohľady XI. Združenia petrovských výtvarných umelcov.

Úvodom tohto podujatia sa prihovorili podpredseda Savo Spemo po srbsky a po ňom hostí privítala predsedníčka združenia umelcov Mária Struhárová.

Báseň Heroica Slovaca v prednese Kataríny Melegovej-Melichovej za hudobnej clony z dielne Ondreja Pavčoka bola svojrázna gratulácia našej spisovateľke Viere Benkovej k jej osemdesiatym narodeninám.

O samotnej výstave a vôbec o štvrtej petrovskej storočnici – organizovaného výtvarného života – hovoril výtvarný kritik Vladimír Valentík, ktorý výstavu aj vyhlásil za otvorenú.

Tohto roku na jedenástej v poradí kolektívnej výstave svoje práce vystavovalo až 37 členov Združenia petrovských výtvarných umelcov.

Ich obrazy, fotografie a skulptúry sú sprístupnené návštevníkom Slávností v miestnosti Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec. Zvykom je, že na tejto kolektívnej výstave každý autor je zastúpený dvoma svojimi prácami.

Okrem domácich maliarov petrovské umelecké združenie zastrešuje aj umelcov z Kulpína, Hložian, Pivnice, Selenče, Maglića, Nového Sadu a Nemecka.

Na Petrovských pohľadoch 11 sa so svojimi obrazmi predstavili Mária Báďonská, Ondrej Benka, Juraj Berédi-Ďuky, Igor Bovdiš, Katarína Breuningová, Zlata Červená-Kaloianová, Zdeno Finčar, Aleksandra Gajinovová, Sara Gajinovová, Branislav Galamboš, Zuzana Gašparovská, Miro Horvát, Daniel Chorvát, Ondrej Ivičiak, Daniel Kopčok, Anna Legíňová, Katarína Legíňová, Samuel Legíň, Anna Liptáková, Anna Majerská, Jana Milinovová, Anna Nosálová, Ruth Petrášová, Zuzana Pudelková, Zvonimír Pudelka, Rastislav Roška, Sava Spremo, Anna Struhárová, Mária Struhárová, Stanislav Števka, Andrea Merníková-Šimonová, Anna Radanovićová-Širková, Hana Tanciková, Vlasta Triašková, Vladimír Urbanček, Milan Vereš a Milo Zaťko.

Mostík Zuzky Medveďovej

Hoci nebolo zaradené do oficiálneho programu Slávností, z občianskej iniciatívy a iniciatívy združenia miestnych ekológov skromnú slávnosť v polovici Ulice generála Štefánika si usporiadali včera predvečerom.

Pri tej príležitosti slávnostne otvorili nový mostík Zuzky Medveďovej. Ten susedia, ale i ľudia dobrej vôle z celého Petrovca a ekológovia vybudovali na mieste predchádzajúceho, ale už schátralého, mostíka.

Pri tej príležitosti  úvodné slovo predniesol Jaroslav Čiep. Hovoril o maliarke Zuzke Medveďovej, o jej pôsobení v Petrovci, o maľovaní krás prostredia a o vnímaní spoluobčanov maliarkiných obrazov.

Nakoniec viac svetla vrhol aj na niekdajší Čelovskov mostík, ktorý na tom mieste bol už od začiatku minulého storoči. Potom hovoril aj o výstavbe prvého mostíka venovaného Zuzke Medveďovej z roku 1992. Nakoniec aj o tomto najnovšom.

Predseda Združenia ekológov Zelení Petrovec Ján Makan vo svojom príhovore sa zavďačil všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili, aby Petrovec získal jeden pekný a útulný kútik pri novom mostíku.

Mostík potom  spoločne aj oficiálne otvorili a pozvali zo 40 prítomných, aby sa poprechádzali po mostíku a obzreli si jeho upravené okolie.

Svoje potešenie a v mene všetkých Petrovčanov z tohto krásneho skutku verejne vyjadril aj predseda Rady miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec Ondrej Bovdiš a svoje nadšenie slovami sa pokúsil vyjadriť aj Dr. Daniel Chorvát.

Na tvári miesta umelec Michal Hasík nakreslil aj obraz nového mostíka.

Pamätná tabuľa Adele Greisingerovej

Slávnosti pokračujú aj dnes a potrvajú do nedele.

Dnes pri trhovisku na nádvorí budovy súčasnej správy Vereného komunálneho podniku Progres, niekdajšieho domu rodiny Greisingerovcov, sa konal program pri odhalení pamätnej tabule Adele Greisingerovej.

Ako prízvukovala príbuzná Darina Greisingerová, ide o prvú tabuľu v Báčskopetrovskej obci, ktorú odhalili hociktorej žene z tohto prostredia. Adela si to určite zaslúžila a s úľavou skonštatovala, že sa končene po dvoch rokoch kľukatej cesty naplnila jej iniciatíva položiť dosku na niekdajší Greisingerov dom.

V umeleckom programe účinkovala aj spevácka skupina Petrovčanky pod vedením harmonikára Ondreja Maglovského a recitátorka Monika Bažaľová.

Predsedníčka MOMS Petrovec Katarína Melegová-Melichová prítomným priblížila aj životnú púť a spoločenské aktivity všestrannej Adely Greisingerovej v Petrovci v medzivojnovom období.

Potom sa presunuli na priedomie a tam iniciátorka Darina GreisingerováAnna Bartošová-Myjavcová, v mene kamenárstva, ktoré darovalo tabuľu, spoločne odhalili tabuľu.

Na čiernom žulovom kameni je napísané:

Tento dom postavili a do smrti v ňom pôsobili Eduard a Adela Greisingerová (1867 – 1940) národná dejateľka, matičiarka, sokolka, divadelníčka a predsedníčka odbočky Spolku Čsl. Žien v Petrovci.

K 100. výročiu SNS venuje MOMS Petrovec a Kamenárstvo Bartoš. V Báčskom Petrovci, 9. augusta 2019

Návštevníci si mohli obzrieť aj menšiu dokumentárnu výstavu o Greisingerovcoch v chodbe budovy Progresu.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs