SNS: Slávnostné zasadnutie NRSNM a udeľovanie cien

9.aug 2019

SNS: Slávnostné zasadnutie NRSNM a udeľovanie cien

Hudbou a spevom Komorného zboru Zvony a sólo prednesom Juraja Súdiho piesne Domov, za prítomnosti vzácnych hostí a členov NRSNM včera podvečer vo veľkej sieni Obce Báčsky Petrovec usporiadali slávnostné zasadnutie.

Pred programom slávnostného zasadnutia sa prihovorila a menovite vzácnych hostí pozdravila predsedníčky NRSNM Libuška Lakatošová. Pritom podotkla, že toto zasadnutie NRSNM bude mať slávnostný charakter a bude sa konať v rámci úradného sviatku slovenskej národnostnej menšiny Slovenských národných slávností. Počas slávností Národnostná rada snemuje a svoje ceny udeľuje už od roku 2013. Udeľovaním cien NRSNM sa snaží podporovať prácu, činnosť a najmä výsledky  dosiahnuté v oblasti zachovávania, rozvoja a prezentácie národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

V rámci slávnostného udeľovania cien predsedníčka Libuška Lakatošová odovzdala tieto ceny: plaketu za prínos v oblasti kultúry kultúrnemu dejateľovi, profesionálnemu režisérovi a hercovi  Miroslavovi Benkovi, plaketu NRSNM za prínos v oblasti informovania – Televízii Petrovec, prebral ju Rastislav Struhár ml.,  plaketu  k 50. výročiu festivalu Divadelný vavrín, ocenenie prevzal Zdenko Uheli, predseda Organizačno-správnej rady Divadelného vavrína.

Dve ceny ku storočniciam boli udelené Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci a Matici slovenskej v Srbsku ku storočnici slávností. Plaketu NRSNM za prínos v oblasti vzdelávania Libuška Lakatošová odovzdala Anne Medveďovej, riaditeľke GJK. Cenu NRSNM Matici slovenskej v Srbsku pri príležitosti 100 rokov od prvých slávností prijal predseda MSS Ján Brtka.

Slávnostné zasadnutie NRSNM hudbou skrášlili: Komorný zbor Zvony zo Selenče a vynikajúca speváčka Katarína Kalmárová z Vojlovice.V záverečnej časti zasadnutia odzneli príhovory hostí.

Na slávnostnom zasadnutí NRSNM boli privítaní hostia:

Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Igor Vencel, zástupca veľvyslankyne Slovenskej republiky v Belehrade, Milinka Chrťanová, námestníčka pokrajinského Sekretariátu pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné menšiny-národnostné spoločenstvá, Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí, Pavol Hlásnik, prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, Edita Pečeňová, zastupiteľka Slovenskej celoštátnej samosprávy v Maďarsku, Srđan Simić, predseda Obce B. Petrovec, Ján Brtka, predseda Matice slovenskej v Srbsku, Anna Tomanová-Makanová, bývalá predsedníčka NRSNM, riaditelia inštitúcií, škôl, členovia NRSNM, hostia z ďalekého zahraničia a ďalší hostia SNS.       

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs