Čániho Portréty v ÚKVS

8.aug 2019

Čániho Portréty v ÚKVS

Prvú tematickú výstavu podobizní akademického grafika a maliara Pavla Čániho otvorili včera večer v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade. Výstava Portréty zahrnuje olejomaľby, na ktorých autor sportrétoval osobnosti verejného a kultúrneho života vojvodinských Slovákov a svojich rodinných príslušníkov.   

Prítomných na vernisáži privítala riaditeľka ÚKVS Anna Chrťanová Leskovcová. Podčiarkla, že Čáni „je jedna z najvýraznejších a najvýznamnejších osobností výtvarného umenia nielen v kontexte kultúry vojvodinských Slovákov, ale aj Srbska, na Slovensku a aj širšie.“

  Slovo výtvarného kritika  

O umelcovi podrobnejšie hovoril výtvarný kritik Vladimír Valentík. Úvodom podtokol, že počas storočného fungovania slovenského gymnázia v Petrovci najdlhšie robil výtvarného pedagóga práve Pavel Čáni – celé dve desaťročia.

Hovoriac o tradícii portrétu v radoch vojvodinských Slovákov, Valentík okrem Čániho ako výborných portrétistov spomenul Karola Miloslava Lehotského, Zuzku Medveďovú, Pavla Popa a Michala Ďurovku.

„V uplynulých desaťročiach Pavel Čáni portréty maľoval príležitostne, ale mám pocit,  že v posledných rokoch je portrét prítomnejší v jeho tvorbe.“

  Skrytá súvislosť

Skrytú súvilosť medzi výstavou a jubileami, storočnicami založenia troch pilierov kultúry vojvodinských Slovákov v Petrovci – Slovenských národných slávností, slovenského gymnázia a tlačiarne avizovala už v úvode večierka riaditeľka ÚKVS. Ozrejmil ich jej kolega Ladislav Čáni: „Pavel Čáni, spolu s Vladimírom Valentíkom roku 1989 založili pri Gymnáziu Jána Kollára Galériu Karola Miloslava Lehotského. Táto je v súčasnosti    najväčšou verejnou zbierkou súčasného umenia vojvodinských Slovákov.“  

Prízvukujúc význam petrovskej tlačiarne, ktorá „už neplní svoju funkciu“ Ladislav Čáni spomenul celý rad periodík, ktoré sa v nej tlačili ako i viac než 1000 knižných titulov, čo je viac než polovica titulov, ktoré vojvodinskí Slováci doteraz vydali. V tomto kontexte dodal:

„Aj z týchto dôvodov ÚKVS sa rozhodol, že do svojej zbierky portrétov významných osobností kultúrneho a spoločenského života vojvodinských Slovákov zaradí aj portrét prvého správcu, ktorý stál pri zrode tejto tlačiarne – Andreja Labátha.“

 Záverom vernisáže

Labáthov portrét – už pätnásty, ktorý vlastní ÚKVS – symbolicky odhalili Anna Chrťanová Leskovcová a Pavel Čáni. Výstavu otvoril Ján Varšo predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Záverom vernisáže prítomných „ako priateľov a milovníkov výtvarného umenia“ privítal Pavel Čáni.

Na začiatku programu riaditeľka ÚKVS menovite pozdravila aj Jána Brtku – predsedu Matice slovenskej v Srbsku a funkcionárov NRSNM: Branislava Kulíka – podpredsedu výkonnej rady a Annu Čapeľovú – predsedníčku výboru pre kultúru. Kvalitnými hudobnými predelmi večierok spríjemnili Ervin Malina a Vladimir Jakovljević.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs