SNS: Večierok v knižnici venovali Márii Kotvášovej-Jonášovej

8.aug 2019

SNS: Večierok v knižnici venovali Márii Kotvášovej-Jonášovej

Včerajší príjemný podvečer na nádvorí Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci si užil veľký počet milovníkov literatúry. Hostkou literárneho večierka pomenovaného Samé dobré veci bola spisovateľka a profesorka slovenčiny v základnej škole v Kovačici Mária Kotvášová-Jonášová. 

Po privítaní hostí a prítomných celý večierok prebiehal formou rozhovoru. Zaujímavé otázky kládla riaditeľka KŠH Anna Speváková a hostka Mária Kotvášová-Jonášová ochotne a pohotovo na ne odpovedala.

Rozprávali sa o tvorbe spisovateľky, teda o jej knihách (má ich už sedem), o dlhoročnej práci so žiakmi, o výchove detí a rôznych situáciách, ktoré práca s deťmi prináša.

Tak ako spisovateľka Jonášová zaujímavo píše, tak zaujímavo a trefne odpovedala na položené otázky. Úryvky z jej kníh čítali žiačky základnej školy, ale aj deti s mamami, ale aj so starými mamami, takže viacej generácií čitateliek bolo zapojené do programu literárneho večierka.

Sprievodný text o hostke večierka Márii Kotvášovej-Jonášovej pomedzi rozhovory čítala stredoškoláčka Dajana Brnová. Tak sa prítomní dozvedeli viacej o životopise a diele spisovateľky, o jej doterajších úspechoch a oceneniach za literárnu tvorbu. Večierok osviežili aj hudobné predely, keď v gitarovom sprievode svojho otca Samuela Kováča ml. niekoľko pesničiek zaspievala mladá ambiciózna speváčka Iveta Kováčová.

Večierok bol vydarený, pútavý a návštevníci odchádzali s dobrými pocitmi a peknými zážitkami.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs