Mesiac slovenskej kultúry

8.aug 2019

Mesiac slovenskej kultúry

V Archíve Vojvodiny v Novom Sade od 7. augusta do 20. septembra prebieha výstava pod názvom Osvetový a kultúrny život Slovákov medzi dvomi vojnami v Báčskom Petrovci.

Ide o multimediálnu dokumentárnu výstavu venovanú stému výročiu Slovenských národných slávností, petrovského Gymnázia Jána Kollára a petrovskej tlačiarne. Tematická koncepcia je zameraná na chronologickú prezentáciu významných inštitúcií vojvodinských Slovákov – okrem jubilujúcich Slávností, gymnázia a tlačiarne výstava sa tiež zaoberá vymedzeným obdobím dejín tunajšej Matice slovenskej a Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi.

Podľa slov riaditeľa Archívu Vojvodiny Dr. Nebojšu Kuzmanovića toto podujatie je vlastne koncipované ako mesiac slovenskej kultúry a význam výstavy možno pozorovať z viacerých aspektov. „Archív po prvýkrát organizuje tematickú výstavu archívnych dokumentov venovanú osvetovému a kultúrnemu životu jedného menšinového spoločenstva v Srbsku, čiže kultúre príslušníkov slovenskej menšiny v Báčskom Petrovci ako tradičnom kultúrnom stredisku tunajších Slovákov,“ hovorí riaditeľ Kuzmanović. „Od ich príchodu na toto územie Slováci mali špecifický smer vývinu vlastného osvetového a kultúrneho života, ktorý bol svojím slovanofilským pocitom v zhode so záujmami srbského národa, čo už samo osebe predstavuje výnimočnú historickú skutočnosť, svedčiacu o vzájomnej blízkosti našich dvoch národov. S ohľadom na tohtoročné jubileá slovenského gymnázia, tlačiarne a Slovenských národných slávností vznikla potreba usporiadať tematickú výstavu, ktorou by sa poukázalo na výnimočný význam vedúcich kultúrnych a osvetových inštitúcií v Báčskom Petrovci v kontexte formovania národnej a kultúrnej identity slovenského spoločenstva v Srbsku.“ K podujatiu je pripravená aj tematická publikácia a o multimediálnom obsahu samej výstavy riaditeľ Archívu Vojvodiny hovorí: „Vďaka multimediálnej koncepcii obsah tejto výstavy bude návštevníkom prezentovaný pre našu ustanovizeň celkom novým spôsobom: prostredníctvom dokumentov, fotografií, obrazov, videa a hudby. Je to zároveň pozitívna zmena v kontexte výstavnej činnosti Archívu, lebo ide o významnú inováciu, ktorou možno prilákať širšie obecenstvo.“

Na vernisáži v stredu 7. augusta hovorili riaditeľ Archívu Vojvodiny Dr. Nebojša Kuzmanović, riaditeľ Múzea Vojvodiny Dr. Drago Njegovan, riaditeľ Historického archívu mesta Nový Sad Ma. Petar Đurđev, predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka, riaditeľka petrovského Gymnázia Jána Kollára Anna Medveďová a predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová, ktorá výstavu aj otvorila. Výstavu pripravili vyššia archivistka Ma. Leonila Pavlovićová, sociálny antropológ a archeológ Ma. Kristijan Obšust a archívna radkyňa Ma. Ljiljana Dožićová.

Obšírnejší príspevok o vernisáži a celom podujatí uverejníme v nasledujúcom čísle nášho týždenníka, ktorého obsah bude vo veľkej miere venovaný tohtoročným jubilujúcim Slovenským národným slávnostiam.

Stevan Lenhart   

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs