Spätosť a priority

15.apr 2015

Spätosť a priority

16rasimlajJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: RASIM LJAJIĆ, PODPREDSEDA VLÁDY A MINISTER OBCHODU, TURIZMU A TELEKOMUNIKÁCIÍ

– Ako by ste zhodnotili  turistickú spoluprácu s Čiernou Horou?

– Známa je jej kontinuita, ako i skutočnosť, že sme vlani v Belehrade podpísali Dohodu o vzájomnej turistickej spolupráci. Čierna Hora je pre nás jedným z najvýznamnejších zahraničnoobchodných partnerov a exportných trhov, turizmus zase jedným z odvetví, kde je naša spolupráca rok čo rok lepšia a úspešnejšia. Rozvoj a úspech čiernohorského turizmu znamená zároveň možnosť zveľadiť ekonomiku Srbska. Desaťpercentný rast počtu našich turistov v Čiernej Hore totiž znamená aj zvýšenie odbytu našich tovarov na čiernohorský trh dokonca o pätnásť percent. Netreba taktiež zabúdať na skutočnosť, že je počas turistickej sezóny v susednom štáte pracovne angažovaných najmenej pätnásťtisíc našich občanov. Už sme dohodli aj niektoré spoločné aktivity s Čiernou Horou, predovšetkým nastupovanie so spoločnou turistickou ponukou na vzdialených, tretích trhoch. Musím tiež podotknúť, že aj počet turistov z Čiernej Hory prichádzajúcich k nám v posledných rokoch stále stúpa. Vlani ich bolo viac ako šesťdesiattisíc. Nazdávame sa, že ich tohto roku bude i viac, najmä pre viaceré aktivity a plány, ktoré spolu s Čiernou Horou realizujeme.

Oto Filip

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs