Polícia vyšetruje prípad

15.apr 2015

Polícia vyšetruje prípad

Pavel Surový

Pavel Surový

Podľa tvrdenia Pavla Surového, člena NRSNM, v noci z 1. na 2. apríla neznáma osoba strieľala do okna na jeho rodinnom dome v Kysáči. V písomnom vyhlásení o. i. uvádza, že v tej chvíli sa v izbe nikto nenachádzal a v nasledujúce ráno ihneď zavolali na políciu v Novom Sade, ktorá aj prišla prešetriť miesto činu.

oficiálnej správe Policajnej stanice v Novom Sade sa uvádza, že po prihlásení streľby patrola policajného okrsku Detelinara vyšla na miesto činu a skonštatovala, že neznámym spôsobom je poškodená sieť proti hmyzu a vonkajšie sklo na okne, pokým vnútorné zostalo nepoškodené. Patričný orgán v písomnej správe uvádza aj to, že prezretím objektu a okolia neboli nájdené žiadne stopy, ktoré by ukázali, akým spôsobom uvedené poškodenie nastalo. O tomto polícia informovala zástupcu verejného prokurátora, ktorý sa vyjadril, že ide o trestný čin zničenia a poškodenia cudzích vecí. Na zistenie bližších okolností, ako došlo k tomuto činu, polícia intenzívne pracuje.

Pavel Surový uvádza: „Nemôžem tvrdiť kto to spravil, ale je indikatívne, že sa to stalo deň po zasadnutí NRSNM a po vysielaní príspevku zo zasadnutia, kde som vyniesol kritické názory na fungovanie rady.“

Anna Tomanová-Makanová

Anna Tomanová-Makanová

Ohľadom tejto situácie predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová povedala, že zo spoločenských sietí sa dozvedeli, čo sa udialo v Kysáči. „Keďže ide o člena NRSNM, žiadali sme si úradnú odpoveď od patričných orgánov. V tom zmysle pozývame kompetentné orgány, aby vyšetrili prípad a oboznámili verejnosť s páchateľom tohto činu.“

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs