Spievajú zo srdca

10.máj 2013
Z vystúpenia v novosadskej Katedrále

Z vystúpenia v novosadskej Katedrále

Cirkevné spevácke zbory na našich priestranstvách majú dlhú tradíciu. Zakladali sa spravidla pri kostoloch a časom vznikali okrem speváckych zborov pre dospelých aj detské a mládežnícke spevácke zbory. Jeden z mladších mládežníckych zborov je aj Komorný zbor Agapé, ktorý bol založený v roku 2005. Keďže SKC P. J. Šafárika v Novom Sade malo úspešné spevácke skupiny, ale aj sólových spevákov, jeho členovia sa rozhodli založiť mládežnícky spevácky zbor, ktorý by pôsobil pri novosadskom cirkevnom zbore. Ako nám povedala súčasná vedúca zboru Olivera Gabríniová, najprv začali v kostole vystupovať na Vianoce a Veľkú noc, a to iba s jednou piesňou, ktorú spievali jednohlasne. O rok už spievali dvojhlasne, neskoršie trojhlasne a pomaly začali pribúdať ďalšie pozoruhodné vystúpenia.

„V roku 2007 sme si zvolili meno Agapé,“ hovorí Olivera. „Dlho sme rozmýšľali nad tým, ako zbor pomenovať. Zvolili sme si meno, ktoré znamená bezpodmienečnú a obetavú lásku. Zo začiatku náš repertoár pozostával z dvojhlasných piesní, neskoršie sme začali spievať aj trojhlasne, a cappella, za sprievodu harmoniky, zriedkavejšie syntetizátora. V tom čase vedúcim bol Janko Zorjan a pod jeho vedením sme v roku 2010 nahrali CD Čuj, aká prekrásna pieseň, na ktorom sa niekoľkými piesňami predstavili aj členovia chlapčenskej speváckej skupiny zo spolku P. J. Šafárika.“

Na humanitárnom koncerte v Štúdiu M Novosadského rozhlasu

Na humanitárnom koncerte v Štúdiu M Novosadského rozhlasu

V roku 2011 funkciu vedúcej zboru Agapé prebrala Olivera. Do zboru zapojila aj chlapcov, ktorých predtým v rámci chlapčenskej skupiny SKC P. J. Šafárika nacvičovala Marína Kováčová. Pre povinnosti na Akadémii umení Olivera sa musela vzdať funkcie vedúcej, ktorú opäť prebral Janko Zorjan. Avšak po roku na toto postavenie sa znovu vrátila Olivera.

„Keď ide o náš repertoár, tvoria ho prevažne piesne z Evanjelického  spevníka Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi. Tak bolo aj na začiatku a vytrvali sme v tom aj dodnes. Sú to piesne, ktoré Janko Zorjan harmonizoval, čiže sám písal trojhlasy pre dievčatá. Aj ja som sa vyskúšala v tom. Písala som trojhlasy pre dievčatá a pre dievčatá a chlapcov spolu. Okrem cirkevných piesní spievame aj ľudové piesne s náboženskou tematikou.“

Tento takmer 30-členný zbor sa môže pochváliť početnými vystúpeniami. Ich spev spestril rôzne ekumenické koncerty, náboženské podujatia a oslavy. Neraz boli hosťujúcim zborom v okolitých evanjelických chrámoch, či už na sviatky alebo v rámci nejakého výročia. Uvedieme iba niektoré vystúpenia v slovenských kostoloch: v Selenči, Jánošíku, Hajdušici, Starej Pazove, Slankamenských Vinohradoch, Hložanoch, Báčskom Petrovci… Zúčastnili sa aj na niekoľkých humanitárnych koncertoch: v novosadskej synagóge, v Štúdiu M Novosadského rozhlasu, na medzinárodnom humanitárnom festivale Hearts in harmony v Novom Sade. Vystupovali aj v belehradskom Kolarci, novosadskej Katedrále – katolíckom Chráme mena Máriinho, v televíznej relácii RTV Dotyky… Boli aj v zahraničí – v Poľsku, kde vystupovali v rímskokatolíckom kostole.

V súčasnosti sa pripravujú na zájazd do Slovinska, do Murskej Soboty, ktorý sa uskutoční v júni. Plánujú sa zase zúčastniť na festivale Hearts in harmony, taktiež v júni, s novými piesňami a určite v nových šatách, ktoré im zabezpečí novosadský cirkevný zbor.

J. Pániková

Foto: J. P. a O. Gabríniová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs