Ktorým slovenským slovom nahradíme srbské „neizvestan“?

10.máj 2013

Nesprávne preklady sú pre jazyk svojráznym porušením istých noriem. V určitých prípadoch to vie vyznieť priam komicky. Populárne poslovenčené srbské spojenia, akými sú „nemám pojma“, „ňinto problém“ atď., vo sfére slovensko-srbského bilingvizmu len ťažko môžeme vykoreniť, a tá hŕstka ochrancov spisovného jazyka je pri týchto nedopatreniach, ktoré špatia spisovnú slovenčinu, žiaľ, vari bezmocná.

Tu sa upriamime na srbské slovo „neizvestan“ a jeho nesprávny a správny preklad do slovenčiny, lebo srbské spojenie „neizvesna situacija“ preložené do slovenčiny ako „nezvestná situácia“ vyznieva smiešne. Lebo nakuknúc do Synonymického slovníka slovenského jazyka sa presviedčame, že prídavné meno nezvestný má tieto významy:

– stratený: ktorého niekto stratil, ktorý sa stratil, nemajúci vlastníka; – potratený, postrácaný: našli stratené, potratené, postrácané veci; – roztratený (ktorý sa stratil po častiach): roztratené dedičstvo; – zastarávajúce utratený: utratená mladosť; – je tu i expresívne zašantročený; – hovorovo expresívne: zapotrošený a zapatrošený (nachádzajúci sa na neznámom mieste; ktorý nemožno nájsť, objaviť): napríklad celú noc hľadal zašantročené, zapotrošené, zapatrošené dokumenty; – zatúlaný, zablúdený (ktorý stratil smer, orientáciu): zatúlaný, zablúdený pes (ktorý nemá svojho pána); zblúdený, zblúdilý človek sa našiel; – o ktorého pobyte alebo živote sa nič nevie, je nezvestný, zmiznutý: hľadajú zmiznuté, nezvestné dieťa. Sú tu ešte aj iné významy a ako vidno, žiaden význam odzrkadľujúci „nezvestnú situáciu“ tu nie je. Zrejme sa v pôvodnom texte malo na mysli, že je situácia neistá, a nie „nezvestná“, lebo žijeme neisté, nestále, rozhárané časy. Toto prídavné meno môžeme použiť aj pri počasí: dnes to vyzerá na premenlivé, nestále počasie. Na označenie deja, ktorý sa môže zle skončiť, možno použiť aj prídavné meno nebezpečný, riskantný: pustila sa do neistého, riskantného podnikania; je to príliš nebezpečný, riskantný obchod. Akže niekomu hrozí nebezpečenstvo, je ohrozený – opak je bezpečný: jeho život je neistý, ohrozený.

 

ah

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs