SPOLOK PETROVSKÝCH ŽIEN: Zima s knihou a výročné zhromaždenie

6.mar 2018

SPOLOK PETROVSKÝCH ŽIEN: Zima s knihou a výročné zhromaždenie

Zima s knihou v Petrovci

Včera večer sa už tradičné podujatie Slovenského vydavateľského centra Zima s knihou presunulo do Báčskeho Petrovca. V spolupráci so Spolkom petrovských žien v miestnostiach spolku usporiadali ďalší literárny večierok.

Už viacero rokov predstavitelia SVC a miestni autori, ktorým v predchádzajúcom období vyšla nejaká publikácia v tomto vydavateľstve prichádzajú sa tunajším spolkárkam predstaviť s najnovšími titulmi kníh. Lebo nejedna z nich preferuje aj čítanie krásnej literatúry.

Tohto roku predsedníčka SPŽ Mária Gašparovská privítala riaditeľa SVC Vladimíra Valentíka. Tiež spisovateľa pre deti Zoroslava Jesenského, ako aj Svetlušu Hlaváčovú, ktorá prvá prečítala časti z recenzie na knihu Spolok petrovských žien vo fotografii 2002 – 2017Táto publikácia tiež vyšla pod rúškom SVC.

Autor Zoroslav Jesenský sa takmer tri desaťročia odmlčal, ale v poslednom období akoby literárne „explodoval“ a teraz tvorí ostošesť. O tom svedčí časopisecká tvorba, kniha próz Ide T-Rex, ale aj nasledovná v tlači. Ďalšie tri rukopisy práve na večierku odovzdal vydavateľovi.

Viera Benková sa z organizačných nedopatrení nezúčastnila večierka, ale jej knihu Tri ženy, dvaja muži a javydanie Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave v spolupráci s petrovským vydavateľstvom predstavil V. Valentík a predsedníčka Gašparovská prečítala úryvok z nej.

Slovo bolo aj o ďalších knihách z vlaňajšej produkcie a úryvky z nich prečítali spolkárky Katarína Rašetová, Anna HansmanováZuzana Medveďová-Koruniaková.

Spolkárky si prajú omladiť vlastné rady

Z výročného zhromaždenia SPŽ

Rok 2017 bol rokom, kedy sa naplnilo 15 rokov nepretržitej práce po obnovení Spolku petrovských žien. Pri tej príležitosti spolkárky vlani vydali príležitostnú publikáciu Spolok petrovských žien vo fotografii 2002 – 2017. Presne to, čo je zachytené aj na stranách novej publikácie, spolkárky v pondelok 26. januára za prítomnosti veľkého počtu predstaviteľov ostatných združení, spolkov a politických štruktúr aj vyslovenými slovami prezentovali širšej verejnosti.

Vlani 6. januára, keď sme zaznamenávali 15 rokov, bola najväčšia zima. Tak sme si povedali, že to tohto roku trochu posunieme. A ako vidno, aj dnes, keď sme sa zoskupili, je zase najväčšia zima,“ – poťažkala si v dobre vyhriatej miestnosti predtým ako privítala množstvo hostí predsedníčka Mária Gašparovská.

Na výročnom zhromaždení Spolku petrovských žien úvodom prednesom krásneho slová prítomných oslovila Anna Hansmanová. Potom už zasadnutie zhromaždenia SPŽ úspešne viedla podpredsedníčka spolku Drahotína Dorčová.

Rok 2017

Keď sa plánovaná tabuľa k 150. výročiu Adely Greisingerovej nerealizovala, v SPŽ aspoň takto upovedomujú verejnosť o významnej národovkyni

Aj vlani spolkárky boli oporou takmer v každom spoločenskom, humanitnom alebo inom miestnom podujatí. Ale sa prejavili aj v širšom kontexte a chodievali aj do iných prostredí. Keď to zhrnieme, slovami predsedníčky Gašparovskej, vyrazili z Petrovca až 22 krát do takmer všetkých dedín, kde žijú Slováci, ale aj iné sesterské inonárodné spolky.

Petrovčanky usilovne pracovali, nadväzovali spoluprácu medzi prostrediami. Vďačne prijímali rôzne návštevy, vypekali, tvorili ručné práce a suveníry. Chystali výstavy, prezentovali sa na jarmočných príležitostiach a iných podujatiach. Organizovali literárne posedenia, dielne, zábavy, sladké dni, účinkovali na recitačnej súťaži… A všetko to iba s ročným rozpočtom sotva 200 tisíc din. Zrejme, že si ženy veľa aktivít samé preplácajú.

Rok 2018

Časť vedenia Spolku petrovských žien

Aj tohtoročná činnosť petrovských žien, hoci si z roka na rok navrávajú, že budú menej pracovať, sa podľa predloženého programu iba rozrastie. Predovšetkým by si ženy priali do svojich radov privítať aj mladšie osoby a mamičky. Aby mali komu odovzdať štafetu a určitý čas ich zaučiť zručnostiam, ktoré tak úspešne ovládajú. Po dlhšom čase v Spolku petrovských žien sa pre tento rok rozhodli členské zvýšiť na 500 din.

Chcem sa vám zavďačiť v mene všetkých spolkov v Petrovci, preto, že ste nám takým vzorom, že nikdy netreba zastať. Obdivujem vás, že s takou vôľou a takou chuťou ženiete nás všetkých vpred, lebo sa hanbíme potom zaostávať za vami,“ – vyslovila svoje ďakujem Daniela Legíňová-Sabová z KUS Petrovská družina na konto aktivít členiek Spolku petrovských žien.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs