Nielen raz ročne

8.mar 2018

Nielen raz ročne

Dnes oslavujeme Medzinárodný deň žien. O tom, prečo a kedy sa začal oslavovať, tentoraz nebudeme hovoriť. Je to viac-menej známe.

Známe je aj to, že mnohé ženy každodenne trpia určitý druh násilia – v rodine, v práci, vo verejnosti. Niektoré, žiaľ, prídu aj o život. V našej krajine od začiatku tohto roku v partnerských vzťahoch o život prišlo osem žien. Aj napriek tomu, že sa v minulom roku presadil nový zákon, ktorý sa aspoň vtedy začal ukazovať ako dobrý mechanizmus na zamedzovanie násilia, v tomto roku údaje z čiernych kroník hovoria niečo iné.

Trochu menej známe je aj to, že násilie netrpia iba ženy (alebo deti), ale aj tí, ktorí o tom informujú. Podľa organizácie Reportéri bez hraníc, novinári, ktorí sa zakladajú za práva žien, trpia určitý druh násilia – vyhrážajú sa im cyber útokmi, väzením, smrťou. Ako uvádzajú v správe, v rokoch 2016 – 2017 v 20 krajinách evidovali 60 prípadov porušovania práv novinárov, ktorí sa venovali problematike práv žien.

Také prípady pravdepodobne máme aj v našej krajine. To, čo je dennodenne viditeľné v podaktorých našich novinách, je porušovanie práv na súkromie členov rodiny obetí násilia. V mori príkladov vyniká aj istý denník, ktorý každodenne rozoberá vraždu istej speváčky, nešetriac pritom city jej rodičov a malej dcéry. Bez ohľadu na to, že Rada pre tlač už mnohokrát upozornila denník ohľadom porušovania Kódexu novinárov Srbska, vedenie novín si to nevšíma a pokračuje v zabehanom, neuvažujúc o tom, že čoskoro dcéra spomínanej zavraždenej ženy dospeje a bude schopná vyhľadať si na internete všeličo. A čo sa dozvie? Kopu šokujúcich správ o svojej rodine, z ktorých veľká časť slúži iba na to, aby prilákala čitateľov a predala noviny. Položme si otázku, a nie iba v tomto týždni, keď vyzdvihujeme ženy viac než obvykle, či to stojí za to? Je veľký náklad alebo iný materiálny zisk dôležitejší od ľudského citu?

Foto: Pixabay

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs