O poľnohospodárstve a turistike

9.mar 2018

O poľnohospodárstve a turistike

Dnešné zasadnutie Zhromaždenia mesta Nový Sad, na ktorom sa rokovalo o 20. bodoch, prešlo bez obsiahlejších rozpráv.

Výborníci okrem iného schválili Stratégiu rozvoja poľnohospodárstva a rurálneho rozvoja Mesta Nového Sadu na obdobie 2018 – 2022 a Program rozvoja turistiky do roku 2022. Úvodné slová k obom dokumentom povedal Milorad Radojević, člen Mestskej rady pre hospodárstvo.

Podľa jeho slov, čo sa týka poľnohospodárstva, dôraz bude na pomoci poľnohospodárom, aby pomocou projektov čerpali prostriedky z fondov, ktoré sú pre nich určené. Keď ide o rozvoj turistiky, pri vypracovaní programu rozvoja mali na zreteli výsledky ankety, ktorú urobili medzi 1 200 turistami.

Zvýšenie počtu turistov a nocľahov

Opoziční výborníci o programe rozvoja turistiky poznamenali, že ide iba o zoznam želaní, ktoré sa ťažko splnia. Ako však M. Radojević povedal, v poslednom období je evidentné zvýšenie počtu turistov a nocľahov. Prednosťou Nového Sadu ako turistickej destinácie je i to, že bude Európskym hlavným mestom kultúry a Mládežníckym hlavným mestom Európy.

Najväčší počet rozhodnutí na dnešnej schôdzi sa týkal zmien štatútov mestských ustanovizní kultúry. O týchto bodoch sa nediskutovalo pretože išlo o zlaďovanie so zákonnými predpismi týkajúcimi sa volieb riaditeľov.

Možno najdlhšia rozprava bola ohľadom zmien v programe hospodárenia JGSP Nový Sad na bežný rok. Ním sa totiž tomuto verejnému komunálnemu podniku umožňuje zamestnávanie 85 robotníkov na určitú dobu, čo schválila republiková komisia.

Na dnešnom zasadnutí Zhromaždenia mesta Nový Sad rozhodli aj o vypísaní súbehu na riaditeľa VKP Parking servis. Riaditeľom Historického archívu mesta Nového Sadu sa stal Petar Đurđev, ktorý aj doteraz vykonával túto funkciu.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs