Stará Pazova: Občania sa zoznámili s prácou polície

19.aug 2017

Stará Pazova: Občania sa zoznámili s prácou polície

Takticko-technické zhromaždenie pod názvom Polícia v spoločnosti, v organizácii Ministerstva vnútorných prác Republiky Srbsko a v spolupráci s Policajnou stanicou Stará Pazova a Obcou Stará Pazova sa uskutočnilo včera v staropazovskom mestskom parku za prítomnosti veľkého počtu návštevníkov.

Zhromaždenie sa zorganizovalo s cieľom, aby sa občania tejto sriemskej obce zoznámili s prácou polície – jednotkami MVP, ktoré sa starajú o bezpečnosť obyvateľstva.

Pred samotným zhromaždením Nebojša Stefanović, podpredseda vlády a minister vnútorných vecí a Vladimir Rebić, riaditeľ polície, mali stretnutie s Đorđom Radinovićm, predsedom Obce Stará Pazova a jeho spolupracovníkmi.

Po ňom vykonali aj prehliadku tohto takticko-technického zhromaždenia, na ktorom sa predstavili príslušníci Žandarmerie, Špeciálnej antiteroristickej jednotky, Správy polície, Správy dopravnej polície, Policajnej brigády, Jazdeckej jednotky, Úseku pre mimoriadne situácie. Na podujatí, ktoré vyvolalo veľký záujem občanov a najmä tých najmladších predstavená bola aj výbava, ktorú príslušníci polície používajú v každodennej práci.

Najmladší obyvatelia Pazovy mali možnosť za pomoci rozličných aktivít kamarátiť sa s policajtmi čo je aj jedným z kľúčových faktorov získania dôvery. Najväčší záujem medzi deťmi vyvolal program, ktorý pripravili príslušníci jazdeckej čaty a vodiči špeciálne vycvičených psov. Tiež, sa za pomoci policajtov šplhali a spúšťali na umelé vystavané steny a zoznámili sa so spôsobmi hasenia požiarov. 

Pri tejto príležitosti minister Stefanović povedal, že je základným cieľom MVP, aby polícia bola čím účinnejšia a aby ako i doteraz pracovala výlučne v záujme svojich občanov.„Práve projektom Polícia v spoločnosti ministerstvo chce občanom priblížiť prácu polície. Dnes sme sa rozprávali a kamarátili sa s občanmi Starej Pazovy a cez prezentáciu všetkých foriem polície pousilovali sme sa ukázať obyvateľom čo policajní zamestnanci konkrétne robia a čo od nich môžu očakávať,“ prízvukoval okrem iného Stefanović a doložil, že v ministerstve majú dobrú spoluprácu s lokálnymi samosprávami medzi, ktoré zaradil i hostiteľskú obec tohto zhromaždenia a práve s nimi prerokujú i otázku kúpy nových hliadkových vozidiel a policajnej výbavy, tiež výstavbu policajných staníc.

Podľa jeho slov v každej obci na území celého Sriemskeho správneho obvodu utvorená je Rada pre bezpečnosť a lokálne samosprávy vrátane Staropazovskej obce veľmi dobre spolupracujú s príslušníkmi polície.

„Práve toto je obec, ktorej sa podarilo urobiť významný krok dopredu čo sa týka počtu zamestnávania nových ľudí za uplynulých niekoľko rokov, ona je dnes v tomto skutočným lídrom v Srbsku. To znamená, že obec zväčšila počet obyvateľov na svojom území a tým aj hospodárskych subjektov a práca polície sa stala zložitejšou.“ 

Stefanović pochválil prácu príslušníkov Policajnej stanice v Starej Pazove a povedal, že drasticky zmenšili stupeň kriminality a predovšetkým potláčaním v oblastiach narko trafikingu a hospodárskej kriminality.

Aby sa ešte viac zveľadila bezpečnosť občanov Starej Pazovy prispela by aj realizácia niektorých projektov medzi ktoré patrí zväčšenie počtu video kamier, výstavba dodatočnej infraštruktúry a týmto by aj každodenný život obyvateľstva bol spokojnejší o čom v krátkych črtách hovoril aj predseda obce Radinović.

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs