STARÁ PAZOVA: Septembrová výstava

10.sep 2019

STARÁ PAZOVA: Septembrová výstava

 

V Galérií Miry Brtkovej Strediska pre kultúru Stará Pazova sa včera začala nová výstavná sezóna.  Otvorená bola výstava Trash Talk  (Hovor o odpade) Zdenky Márie Madackej. Umelecký projekt pozostava z výkresov a krátkeho filmu a zvažuje koncept liminality  cez tému odpadu a recyklovania. Milovníci výtvarného umenia si túto nezvyčajnú výstavu môžu pozrieť do 1. októbra.

O neprítomnej  autorke, ktorá toho času žije a pracuje v  Kanade  a expozícii hovoril a potom výstavu otvoril Vladimír Valentík.

„Projekt Trash Talk bol realizovaný v roku 2016 a pozostáva z kresieb a krátkeho filmu. Zaoberá sa konceptom liminality prostredníctvom témy odpadu a recyklácie. Na obrazovke premietané video Reuse, reduce, re-psychic je spolupráca s performans kolektívom M.E.D.I.U.M., ktorý poukazuje na proces deštrukcie a obnovy životného prostredia. Hlavným cieľom projektu je prebúdzanie imaginárnosti s úmyslom otvárania nových perspektív a uvažovanie o životnom prostredí a podpore, ako aj produktívnych možnostiach v budúcnosti“ pripomenul V. Valentík.  

Zdenka Mária Madacká (Nový Sad, 1967) pred odchodom do zahraničia v roku 1995 diplomovala na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade a potom sa zapísala na štúdium výtvarného umenia na Oddelení kresby a maliarstva Univierziry v Ledbridži (University of Lethbridge, Lethbridge, Alberta, Kanada). V roku 2008 skončila masterské štúdium výtvarného umenia na Oddelení kresby a intermédií na Univerzite v Edmontone (University of Alberta, Edmonton, Alberta, Kanada). Toho času končí interdisciplinárne doktorandské štúdium na Univerzite v Ledbridži. Autorka samostatne vystavovala vo Vojvodine a Kanade a je spoluzakladateľkou performans kolektívu M.E.D.I.U.M (akronimza Methaphisical Exploration, Divination and Investigation Utilizing Magic), s ktorým sa zúčastňovala na významných umeleckých podujatiach v Kanade, vrátane WORKS Festivalu v Edmontone a Nuit Blanche  Calgary.Svojimi dielami Zdenka Mária Madacká najprv na výstave v Novom Sade (2018) a teraz aj v Starej Pazove  za pomoci umenia, na súčasný spôsob, aktualizovala globálne probémy našej planénty a životného prostredia, ktorých nie sme ani nadostač vedomí.  Súčasťou výstavy v Starej Pazove je farebný katalóg.

 

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs