V GYMNÁZIU MIHAJLA PUPINA V KOVAČICI: V novom školskom roku 70 prvákov

10.sep 2019

V GYMNÁZIU MIHAJLA PUPINA V KOVAČICI:  V novom školskom roku 70 prvákov

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici má v súčasnosti 11 tried, v ktorých sa od tohto školského roku vyučuje zhruba 230 žiakov. Z toho počtu od 2. septembra túto výchovno-vzdelávaciu ustanovizeň navštevuje 70 nových žiakov, ktorí sú rozdelení do troch odborov.

Podľa slov Tatiany Brtkovej, riaditeľky školy, tohto roku počet žiakov v odbore elektrotechniky a informačných technológií (35) prevýšil dostupnosť technických kapacít, kým o gymnázium v slovenskej vyučovacej reči prejavilo záujem 21 žiakov a v srbskej triede je iba 16 prvákov.

Prvákom, ktorí sa rozhodli študovať v slovenskom jazyku, NRSNM na začiatku školského roka udelila skromné a pekné darčeky. Na snímke sú Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM, a Tatiana Brtková, riaditeľka GMP, so žiakmi.

„Všeobecne je málo žiakov v tomto školskom roku v celej obci, nielen v našej výchovno-vzdelávacej ustanovizni. Keďže sa vyskytla nová situácia na pančevskom gymnáziu, kde otvorili nový odbor informatiky, zhruba dvadsať najlepších žiakov z Kačareva, Opova a okolitých miest sa rozhodli študovať v Pančeve,“ poznamenala riaditeľka školy Brtková.

Sú nejaké novinky aj u vás v pedagogickom personáli?

„Pred začiatkom tohto školského roku inšpektor verifikoval tretiu triedu, a tým sa automaticky zvýšil počet hodín, ktorý si žiada aj početnejší odborný vyučovací káder. Náš školský kolektív je teraz bohatší o jedného informatika, elektroinžiniera, nového matematika, profesorku angličtiny, dejepisára a učiteľku telesnej výchovy. Kolegom pedagógom sa fond hodín nezmenší, kým sú žiaci aj naďalej zaťažení školou. V 1. a 2. ročníku dostali nové voliteľné predmety. Jednotlivec, skupina, spoločnosť a Jazyk, kultúra a médiá sú predmety, ktoré si žiaci môžu zvoliť v prvom ročníku, kým sa druháci môžu rozhodnúť medzi premetmi Jednotlivec, skupina, spoločnosť a Umenie a dizajn.“

Kým žiaci prázdninovali, vedenie školy pripravovalo budovu a jej kabinety pre nový školský rok. Čo sa vám tentoraz podarilo dať do poriadku?

„Z prostriedkov, ktorých bolo málo, sa nám tohto leta podarilo dokončiť práce na rekonštrukcii a vynovení šatne v telocvični. Tohto roku teda je to trochu menej ako v uplynulom roku, keď sme konali aj nákup novej techniky.“

Na aké väčšie aktivity si nárokujete v nadchádzajúcom období?

„Naši žiaci už koncom septembra a začiatkom októbra odcestujú na Slovensko. Matica slovenská v Srbsku pre nich zabezpečila zájazd do Jasnej v Nízkych Tatrách. Ide o projekt, do ktorého sú zapojení aj stredoškoláci z Maďarska. Neskoršie, 9. októbra t. r., príležitostným programom oslávime Deň školy. V tretí októbrový víkend budeme hostiteľmi medzinárodnej putovnej súťaže škôl z Maďarska, Rumunska a gymnazistov z Báčskeho Petrovca. Bude to súťaž v oblasti historicko-kultúrnej tradície Slovákov. V posledný víkend v októbri plánujeme verejnosti predstaviť novú monografiu venovanú našej škole a v novembri našich žiakov znovu čaká zájazd na Slovensko. V rámci medzinárodnej spolupráce, za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a NRSNM, sa zúčastníme na stretnutí so žiakmi bilingválneho Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici,“ podotkla na záver rozhovoru riaditeľka školy Tatiana Brtková.

Snímka: GMP

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs