Stretnutie cirkevných spevokolov v Kulpíne

23.sep 2019

Stretnutie cirkevných spevokolov v Kulpíne

K 140. výročiu posvätenia chrámu Božieho v Kulpíne v nedeľu 22. septembra tu prebiehalo stretnutie zborových spevokolov Báčskeho seniorátu SEAVC.

Hostiteľský – kulpínsky spevokol

Členovia hostiteľského zboru s otvorenou náručou privítali vo svojom prostredí až 250 hostí. Boli to členovia 12 spevokolov z 10 dedín a miest, kde pri zboroch slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi pôsobia spevácke telesá. Pri uvítaní kulpínsky farár Jaroslav Javorník pripomenul ešte dve tohtoročné lokálne výročia v kulpínskom zbore, na ktoré upozornili samotní cirkevníci: je to 20 rokov služby aktuálneho zborového farára J. Javorníka v cirkvi a 10 rokov služby zborovej kantorky a dirigentky Miloslavy Petrášovej v cirkevnom zboru Kulpín.

V nedeľu poobede bol kulpínsky kostol plný cirkevníkov

V príhovore senior báčsky a farár selenčský Vladimír Valent zdôraznil úlohu dirigenta cirkevného spevokolu, ale podčiarkol i to, že každý člen spevokolu je najdôležitejší.

Účastníci a cirkevníci hostiteľského zboru vyplnili v nedeľu poobede vďaka tomuto stretnutiu kulpínsky chrám do posledného miesta a s radosťou sledovali vystúpenia všetkých speváckych výprav.

Koncert moderovala a teda jednotlivé spevokoly predstavovala Tatiana Javorníková. Na tomto stretnutí vystúpili spevokoly z Báčskeho Petrovca (starší a mladší), zo Selenče (starší a mladší), z Pivnice, Kysáča, Nového Sadu, Hložian, zo Silbaša, z Lalite, Báčskej Palanky a z Kulpína.

Na stretnutie prišli aj Laliťania

V záverečnej modlitbe a požehnaní seniora báčskeho Vladimíra Valenta bol zdôraznený význam tohto stretnutia. Je to povzbudenie pre terajších členov spevokolov a motivácia pre potenciálnych nových zboristov. Všetci účastníci tohto vydareného koncertu v kulpínskom kostole dostali darček a družnom posedení sa pokračovalo pri stolovaní v tamojšom Poľovníckom dome.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs