Predstavenia na Petrovských dní divadelných 2019 po víkende

25.sep 2019

Predstavenia na Petrovských dní divadelných 2019 po víkende

Divadelné hody pomenované Petrovské dni divadelné 24-krát usporiadali v Báčskom Petrovci. Trvali od 19. do 24. septembra v Slovenskom vojvodinskom divadle.

Tohto roku Petrovské dni divadelné ponúkli obecenstvu osem predstavení, z čoho aj dve pre deti a sprievodnú divadelnú dokumentárnu výstavu.

Do Petrovca tohto roku zavítali divadelníci z Nového SaduSombora, Subotice, Sriemskej MitroviceStarej Pazovy, ako aj z Martina, Košíc, Spišskej Novej Vsi, Banskej BystriceRožňavy zo Slovenskej republiky.

Repertoár PDD trval nielen počas víkendu, ale ďalšie tri predstavenia diváci mali možnosť pozrieť si aj v pondelok a v utorok.

OPITÍ

V pondelok (23. 9.) sa na početné obecenstvo už pri vchode do siene tešili študenti 4., 3. a 2. ročníka Akadémie umenia z Banskej Bystrice.

Potom zahrali aj osem scénok, ktoré tvorili predstavenie Opití súčasného ruského autora Ivana Vyrypaeva. Do Petrovca ich aj tohto roku priviedol mentor a školiteľ, profesor Ľuboslav Majera, ktorý sa podpísal aj za réžiu tohto predstavenia.

Za krédo tejto predlohy možno označiť výrok: Skutočné vzťahy sú krehké a keď si ich nebudeme chrániť, ostanú po nich len črepy..

Inscenácia prostredníctvom trpko-komických situácií prináša divákom, okrem zábavy, najmä zamyslenie nad stratou morálnych hodnôt v našom živote.

Zároveň prináša aj pohľad do duší ľuďom z rôznych sociálnych vrstiev, ktorých spájajú v rovnakom čase spoločné problémy – všetci sú opití, nešťastní a túžia po zmene.

Alkohol je príčinou prejavenia ich skutočných emócií. Dodáva im odvahu aj sebavedomie.“

ĎUROŠÍK

V utorok (24. 9.) bola j záverečný deň tohtoročných PDD a priniesol ďalšie dve predstavenia.

Na poludnie zase sieň vyplnili základoškoláci. Prišli si pozrieť predstavenie Ďurošík alebo Na zbojnícku nôtu, ktoré im zahrali herci z Mestského divadla Actores z Rožňavy pod režisérskou taktovkou Tatiany Masníkovej.

Veselá hra o narodení a živote zbojníka, inšpirovaná jánošíkovskými tradíciami, prináša humorné scénky, veselé pesničky, tanec a mýtické bytosti.

No, nie všetko sa skončí podľa známej povesti…

Predstavenie trvajúce vyše hodiny oslovilo malých divákov, ktorí si užili a vžili sa doby, kedy sa po svete potulovali zbojníci, žgrlošili zemepáni a čarovali strigy.

TAMO, DALEKO…

Na záver včera večer sa Petrovčanom spoločne predstavili herci z Divadla Dobricu Milutinovića zo Sriemskej Mitrovice a Slovenského divadla VHV zo Starej Pazovy.

Po srbsky zahrali predstavenie Tamo daleko…, ktoré vzniklo podľa predlohy dramatika Vladimíra Hurbana Vladimírova (VHV) Milica Nikoličová.

Jeho adaptáciu a réžiu podpisuje Miroslav Benka.

Benka sa o ňom vyjadril, že „toto predstavenie je zároveň aj mementom, že je mier v Európe, aj mimo všetkých centripetálnych síl v politike, najsilnejšia idea bez alternatívy.“

Takže inscenácia nás zaviedla do čias, keď sa práve končila prvá Svetová vojna do sriemskej dedinky do bytu učiteľa, ktorý s manželkou vychováva dospievajúcu neter Milicu, o ktorú sa zaujíma budúci miestny popa.

Ale ona sa nešťastne zaľúbi do dôstojníka ustupujúcich nemeckých vojsk… a to vo vojnovom šialenstve nemôže skončiť inak, iba tragicky.

x x x

Skončili sa aj tohtoročné Petrovské dni divadelné.

Divákom, v niektoré dni ani nie tak početným, priniesli za priehrštie dobrých divadelných hier.

Trpkosťou v ústach zostalo azda to, že v rámci neho nebolo na repertoári ani jedno z predstavení domáceho Slovenského vojvodinského divadla.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs