K STOROČNICI PETROVSKÉHO GYMNÁZIA: Pred ústrednými oslavami

25.sep 2019

K STOROČNICI PETROVSKÉHO GYMNÁZIA: Pred ústrednými oslavami

V nasledujúcich dňoch v týždni pred nami slovenská verejnosť v Srbsku, spolu s príslušníkmi ostatných národov a so Slovákmi na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Chorvátsku, bude oslavovať.

Pred nami je veľkolepé jubileum štepnice nášho školstva, niekdajšieho slovenského reálneho gymnázia a v súčasnosti inštitúcie pôsobiacej pod menom Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci.

Ústredné oslavy storočnice pôsobenia petrovského gymnázia sa začnú v pondelok 30. septembra predpoludním v slávnostnej sieni vedeckým sympóziom, kde si odborníci posvietia na celé storočie činnosti školy a domáci a zahraniční vedeckí pracovníci zhodnotia význam gymnázia v zachovávaní slovenskej identity v tejto časti Európy.

Večer na rovnakom mieste bude svetová premiéra divadelného predstavenia Boj podľa predlohy VHV a v réžii Michala Babiaka, ako dar Spišského divadla.

Oslavy budú pokračovať v utorok 1. októbra od 16. hodiny premiérou šiestej v poradí tohto druhu Pamätnice 2015 – 2019 a príležitostnej poštovej známky.

Potom bude nasledovať otvorenie novej Historickej izby Gymnázia Jána Kollára a odhalenie sochy Jána Kollára na gymnaziálnom nádvorí.

V rámci týchto podujatí návštevníci a hostia si budú môcť obzrieť aj vynovenú Pamätnú izbu XIV. Vojvodinskej údernej slovenskej brigády, Galériu Karola Miloslava Lehotského, doplnenú novými dielami, a „učesanú“ ornitologickú výstavu.

Ku všetkým lokalitám gymnázium prichystalo nové obsiahle katalógy.

Večer na záver osláv v sieni SVD odznie slávnostná akadémia k jubileu Tak plynie čas…

Pod dramaturgiu programu sa podpisuje Vladislava Feketeová a scenár vypracovala Annamária Boldocká-Grbićová, odchovankyne petrovského gymnázia.

Práve o tomto všetkom dnes večer v zborovni gymnázia spoločne rokovali členovia Výboru pre oslavy gymnázia a Organizačného výboru.

Na rokovacom programe mali súvahu prípravných aktivít k oslavám gymnázia. Tiež sa informovali o záverečných prípravách k oslavám a zoznámili sa aj s finančným zabezpečením osláv.

Veľké maličkosti

Niektoré podujatia v rámci harmonogramu osláv sú už za nami a čitatelia Hlasu ľudu si o nich mohli prečítať na stranách našich novín.

Okrem toho gymnaziálne oslavy nie sú len oficiálne programy. Tvorí ich aj rad iných maličkostí.

Foto: z archívu GJK

Napr. pri plánovaní osadenia sochy Jána Kollára aj nádvorie pred starou budovou školy prešlo celkovou agrikultúrnou prestavbou. Odniesli si to aj niektoré stromy a dlhoročný krušpánový „špalier“ vymenili za nový kríkový rad.

Foto: z archívu GJK

V predvečer osláv storočnice gymnázia profesorka výtvarnej kultúry Daniela Triašková iniciovala nevšedné výtvarnícke gesto. Učebňu výtvarnej a hudobnej kultúry aktuálne zdobí murál. Ako to uviedli: na počesť dejín a budúcnosti, čo bolo ich základnou pohnútkou k tvorbe. Vytvorili ho žiaci 1. a 2. ročníka.

Od polovice septembra učebňu slovenčiny napr. zdobí nová výstava, ktorú pripravili žiaci druhého ročníka. Koncipovaná je ako koláž z minulosti, z rozličných situácií bývalých žiakov tohto gymnázia. Na starosti ju mali sládkovičiari za pomoci profesorky Marty Pavčokovej.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs