Európsky deň jazykov na Filozofickej fakulte v Novom Sade

26.sep 2019

Európsky deň jazykov na Filozofickej fakulte v Novom Sade

Dnes si pripomíname Európsky deň jazykov. Tento významný deň bol vyhlásený v roku 2001 a pod jeho organizáciu sa podpisuje Rada Európy a tiež aj Európska komisia. Tento deň je svojráznou oslavou jazykovej rôznorodosti európskych krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom Európskeho dňa jazykov je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život.

Európsky deň jazykov si pripomíname aj v Srbsku a už tradične na plató pred Filozofickou fakultou v Novom Sade býva organizovaná svojrázna Ulica jazykov, ktorú organizuje Centrum pre jazyky Filozofickej fakulty. Tentoraz Ulica jazykov pre nepriaznivé počasie bola zorganizovaná v aule Filozofickej fakulty.

Akokoľvek, návštevníci majú možnosť zastaviť sa na interaktívnych stánkoch, na ktorých sa môžu informovať o jazykoch, pripravené bývajú zaujímavé dielne. Na týchto stánkoch sa predovšetkým prezentujú filologické oddelenia, čiže jazyky, ktoré sa vyučujú na Novosadskej Filozofickej fakulte.

Foto: Miroslav Gašpar

Prítomné sú anglistika, germanistika, slavistika, romanistika, slovakistika, ako aj oddelenia pre rusínsky, maďarský, srbský, rumunský jazyk a ďalšie.

Okrem týchto katedier, návštevníci sa môžu stretnúť s čínskym, gréckym, portugalským jazykom a ďalšími, ktoré sa na Filozofickej fakulte tiež môžu učiť v rámci inštitúcií, ktoré s Filozofickou fakultou spolupracujú.

Na stánku oddelenia slovakistiky

Na Ulici jazykov bolo aj oddelenie slovakistiky a o význame tohto dňa hovorila doktorka Zuzana Týrová z oddelenia slovakistiky.

Na stánku oddelenia slovakistiky informácie záujemcom poskytovali doktorka Zuzana Týrová, docentka Marína Šimáková Speváková a študentka slovenského jazyka a literatúry Alexandra Tomášiková (Foto: Miroslav Gašpar)

„Na Filozofickej fakulte často mávame oslavy, na ktorých oslavujeme jazyky, lebo ide o fakultu na ktorej sa nevyučujú iba materinské jazyky, ale aj cudzie jazyky. Každoročne 26. septembra oslavujeme Európsky deň jazykov a túto udalosť je dôležité zaznamenávať pre početné dôvody. Niektoré z tých sú, že poznať jazyky nám umožňuje kultúrne sa pozdvihovať, ale často nám to umožňuje aj zamestnať sa, spoznávať nových ľudí, nové prostredia, nadväzovať kontakty a tomu podobné“ – uviedla Zuzana Týrová.

Na podujatí najpočetnejšími návštevníkmi boli žiaci základných škôl, ktorí sa zastavovali na jednotlivých stánkoch.

„V kontexte Európskeho dňa jazykov sme na Filozofickej fakulte privítali deti zo základných škôl z Nového Sadu a Petrovaradína, ktoré navštívili aj stánok oddelenia slovakistiky. Tohto roku sme prvýkrát osobitne pozvali učiteľov a žiakov, ktorí sa učia slovenský jazyk v základných školách v Novom Sade, aby nás navštívili. Je toto príležitosť, aby žiaci videli, že sa slovenčina vyučuje aj na fakulte a nie iba na základných a potom aj stredných školách“ – poznamenala docentka na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade Marína Šimáková Speváková .

M. GAŠPAR
M. GAŠPAR

MIROSLAV GAŠPAR (1989) štúdia žurnalistiky skončil v roku 2012 a v roku 2013 master štúdia komunikológie na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. V slovenskej redakcii Rádia Nový Sad začal pôsobiť v roku 2011, najprv ako spolupracovník a od roku 2013 ako novinár, kde je redaktorom mládežníckej relácie a vysielania pre deti. Spolupracuje aj s NVU Hlas ľudu.  Zúčastnil sa novinárskych súťaží v Srbsku, Nemecku, na Slovensku a Ukrajine. Zaujíma sa o médiá, mediálne teórie, komunikológiu, propagandu, analýzu diskurzu, politicko-spoločenské témy a šport.