FOTODOKUMENTÁRNA VÝSTAVA JÁNA ČECHA – Polstoročia s kultúrou v Kovačici

28.sep 2019

FOTODOKUMENTÁRNA VÝSTAVA JÁNA ČECHA – Polstoročia s kultúrou v Kovačici

 

  Polstoročia s kultúrou v Kovačici je fotodokumentárna výstava autora Jána Čecha, ktorá bola včera popoludní slávnostne otvorená na nádvorí Galérie Spomienky v rámoch v Kovačici.

V rámci programu tohtoročných osláv Kovačický október 2019 a pri príležitosti 50 rokov vlastnej kultúrnej činnosti, Kovačičan Ján Čech, inak zberateľ výtvarných umeleckých prác, ktorý už tri roky zachováva a prezentuje svoju oázu vybrúsenej zbierky umeleckých diel, sprístupnil tentokrát i výstavu fotodokumentov. “Moja 50 ročná činnosť sa nedá znázorniť na fotodokumentoch. Tieto fotodokumenty, ktoré mám, myslím si, že niektoré z ních sú veľmi efektné ako napr. dve významné výstavy, ktoré sme urobili: Vianočné pŕskavky (2000 rok), keď nám na návšteve bol aj prezident Slovenskej republiky Rudolf Šuster. S pánom Melicherčíkom sme v roku 2010 k príležitosti 100 rokov kovačického procesu usporiadali  výstavu Maliari z Čaplovičovej . Zároveň som sa snažil pripútať pozornosť aj na túto moju galériu, ktorá hovorí o kvalitnom kovačickom maliarstve.”-poznamenal Ján Čech, autor výstavy.  

Úvodom podujatia sa milovníkom umenia prihovoril Andrej Jonáš, kým o autorovi a jeho kultúrnej činnosti hovoril Pavel Jonáš. Z aspektu výtvarného umenia sa príležitostnými slovami hostiteľovi a jeho hosťom prihovorila aj Anna Žolnajová-Barcová, riaditeľka Galérie insitného umenia v Kovačici.

Návštevníci podujatia a milovníci insitného maliarstva touto príležitosťou navštívili aj Galériu Spomienky v rámoch, v ktorej sa nachádzajú tie najlepšie obrazy kovačických a padinských insitných maliarov.

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs