STRETNUTIE PO 50 ROKOCH

23.júl 2013

30stretKys50

STRETNUTIE PO 50 ROKOCH. V sobotu 20. júla sa stretla generácia spolužiakov narodených roku 1948, ktorí základnú školu v Kysáči skončili pred 50 rokmi. Bolo toto ich druhé stretnutie, odkedy opustili školské lavice, a prvýkrát sa stretli pred desiatimi rokmi. Pri zápise do školy ich bolo 94 a rozdelení boli do troch tried. Vo vyšších ročníkoch už boli v dvoch triedach a triednymi učiteľkami im boli Mária Slavková a Viera Vaneková. Ôsmu triedu ukončili 50. Dvadsať šesť z nich umrelo, čo by bola vlastne jedna celá trieda. Na sobotňajšie stretnutie prišlo 34 bývalých spolužiakov, väčšina z Kysáča, ale aj z Aradáča a Petrovca, ako aj z Nemecka. V mene žiakov sa prihovorili Michal Anušiak, Mária Sláviková a Ondrej Hloška. Na stretnutie prišli aj niektorí z bývalých učiteľov: Rastislav a Elena Surovci, Pavel Grňa, Zuzana Kováčová a Mária Súdiová. Bývalí spolužiaci sa v Slovenskom národnom dome zabávali do neskorých nočných hodín.

E. Šranková

Foto: M. Madacký

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs