Pokračujú v adaptácii miestností

23.júl 2013
Po výmene okien majstri dokončujú stavebné práce

Po výmene okien majstri dokončujú stavebné práce

Vlani koncom leta prebiehali rekonštrukčné a adaptačné práce v miestnostiach v Ulici národnej revolúcie, ktoré používa Združenie rodičov detí s osobitnými potrebami MY. V budove bývalého komitétu pri trhovisku združenie MY sídli spolu so Strediskom pre sociálnu prácu. Vlani za pomoci sponzorov upravili kúpeľňu s hygienickým zariadením, riešili ústredné vykurovanie, vybetónovali pivnicu, dostavali komín, sadrovými platňami obložili povalu kuchyne a olíčili ju.

V polovici júla tohto roku na tejto lokalite zase vidieť majstrov podniku Sýkora. Ako vysvetlila predsedníčka Správnej rady občianskeho neziskového združenia MY Tatiana Korošová, majstri vo všetkých miestnostiach nahradili starú dlážku novou plávajúcou podlahou a staré schátralé okná vymenili za nové plastové. K tomu aj spoločnú stenu so strediskom sociálnej práce dodatočne zateplili a okrem iných drobnejších úprav olíčili steny vo všetkých miestnostiach. Všetky tieto práce by združenie nedokázalo vykonať bez štedrého darcu – podnikateľa zo Slovenska, ktorý podniká i cez tunajší podnik Kor Real BP. K tomu časť prác sponzoroval aj samotný vykonávateľ prác.

Týmto spôsobom sa vedenie združenia po 13 rokoch existencie pokúsilo zabezpečiť kvalitnejšie podmienky pobytu pre deti hatené v rozvoji. V rámci združenia sa snažia aspoň trošku pomôcť rodičom v opatere postihnutých detí a v znášaní neľahkého životného údelu. Pre tieto deti pobyt v združení je jediným spôsobom ich čiastočného socializovania.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs