Exlibris morušových listov Viery Benkovej

23.júl 2013
Titulná strana novej zbierky básní Viery Benkovej

Titulná strana novej zbierky básní Viery Benkovej

Prvou knihou z tohtoročného vydavateľského plánu Slovenského vydavateľského centra, ktorá uzrela svetlo sveta, je kniha Viery Benkovej (1939). Ide o novú básnickú zbierku našej renomovanej poetky a spisovateľky, ktorú pomenovala Exlibris morušových listov. Kniha vyšla ako 75. zväzok v edícii Živý prúd a ilustrovaná je obrazmi výtvarníčky z Belehradu Vesny Opavskej (1976). Nová zbierka básní Viery Benkovej obsahuje 4 cykly čerstvých básní a svojrázny doslov Ladislava Čániho. Pomenovaním táto zbierka trochu pripomína zbierku básní Paľa Bohuša Listovanie v morušových listoch z roku 1985 a odborníci posúdia, či na ňu skutočne nejako aj nadväzuje.

Pri čítaní nových básní v zbierke sme vypozorovali aj redaktorské nedopatrenia. Báseň Clivé srdce nachádzame aj v cykle Exlibris morušových listov na strane 42, ale aj v cykle Herbár zeme na strane 65. Okrem toho fotografia V. Benkovej na strane 67 je chybne podpísaná a datovaná. Autorom fotografie nie je uvedený Andrej Meleg, ale Jaroslav Čiep, a záber nie je z 8. októbra 2012, ale 21. augusta 2009. Aj napriek týmto vydavateľským nedopatreniam veríme, že ako i doterajšie, aj táto nová zbierka V. Benkovej si ľahko nájde cestu k čitateľom.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs