Umelecké obmeny konopy

23.júl 2013
V ovzduší umeleckých exponátov: vedúca dielne Dušica Mihajlov s jednou z mladších účastníčok

V ovzduší umeleckých exponátov: vedúca dielne Dušica Mihajlov s jednou z mladších účastníčok

Kreatívnu dielňu Konopa 2013 zorganizovali aj tohto leta v Muzeálnom komplexe v Kulpíne. Vedúcou a organizátorkou dielne i tentoraz bola Dušica Mihajlov, dizajnérka textilu, ktorá je i zakladateľkou tejto dielne. Ako zdôraznila, každoročne ju realizujú v spolupráci s vládou AP Vojvodiny a Pokrajinským sekretariátom pre vzdelávanie, a majú ju na starosti Novosadské kreatívne stredisko s Fakultou úžitkových umení v Belehrade, so Strednou umeleckou školou Bogdana Šuputa v Novom Sade a Základnou školou Jána Amosa Komenského v Kulpíne.

– Túto už tradičnú umeleckú akciu v Kulpíne uskutočňujeme jedenástykrát aj vďaka podpore Miestneho spoločenstva Kulpín a Obce Báčsky Petrovec. A každoročne dielňu usporadúvame v spolupráci s Ústavom pre ochranu rastlín z Nového Sadu, bývalým Ústavom pre chmeľ, cirok a liečivé rastliny, teraz Oddelením pre organickú výrobu a biodiverzitu v Báčskom Petrovci, ako aj vďaka nezištnej pomoci Kulpínčanov. Tak by som zdôraznila, že už celý rad rokov, ako pôsobíme v Kulpíne, máme veľmi dobrú spoluprácu so Spolkom kulpínskych žien a, samozrejme, s Múzeom Vojvodiny, ktoré nám umožňuje tvoriť vo veľmi podnetnom ovzduší Muzeálneho komplexu v Kulpíne, – povedala vedúca dielne Dušica Mihajlov.

 Výtvory skúsenej umelkyne Anny Babiakovej z Kulpína


Výtvory skúsenej umelkyne Anny Babiakovej z Kulpína

Účastníkmi v poradí 11. dielne Konopa 2013 boli študenti záverečného ročníka umenia z Belehradu, petrovskí žiaci, ktorí navštevujú SUŠ B. Šuputa v Novom Sade, žiaci kulpínskej základnej školy a niektorí dospelí už renomovaní umelci. Deti maľovali, vypracúvali náramky a rôzne iné predmety z konopy. Zároveň bola dielňa zameraná na pozdvihnutie ekologického povedomia u detí. D. Mihajlov usporadúva rad umeleckých dielní hlavne v Novom Sade. Raz ročne organizuje letnú júlovú dielňu v Kulpíne – keď je už konopa zrelá a vhodná na umelecké spracovanie.

– Na spracovanie používame sviežu konopu, konopné vlákna alebo aj recyklované materiály z konopy, teda využívame všetky tvary tejto veľmi vďačnej rastliny, ktorej je už čoraz menej na našich poliach. A konopa má skutočne širokú paletu použitia. Vlastne je to vďačná surovina v drevárskom priemysle, v papiernictve – v niektorých štátoch sa dokonca aj bankovky tlačia na konopnom papieri, v stavebníctve, kozmetike a v poslednom čase sa z konopy vyrába vylisovaný chladný olej, – povedala nám spolubesedníčka.

Otvorenie výstavy výtvorov kreatívnej dielne Konopa 2013 bolo v utorok 16. júla v Muzeálnom komplexe v Kulpíne, kde účastníci dielne pracovali počas jej trvania. Úvodné slovo mala vedúca komplexu Dragana Vujaklija a výstavu otvorila predsedníčka Novosadského kreatívneho strediska a vedúca týždňovej dielne v Kulpíne Dušica Mihajlov. Zaujímavé a kreatívne exponáty zaujali pozornosť návštevníkov vernisáže.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs