Stretnutie predstaviteľov Koordinácie NRNM a Ministerstva osvety

11.sep 2015

Stretnutie predstaviteľov Koordinácie NRNM a Ministerstva osvety

Zo stretnutia predstaviteľov Koordinácie NRNM a Ministerstva osvety (Foto: NRSNM)

Zo stretnutia predstaviteľov Koordinácie NRNM a Ministerstva osvety (Foto: NRSNM)

Delegácia Koordinácie národnostných rád národnostných menšín v Srbsku, v zložení Svetlana Zolňanová, Esad Džudžo, Anikó Jeras, Darko Sarić Lukendić a Vitomir Mihajlović v stredu 8. septembra navštívila Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja.

Stretnutia sa zúčastnil minister Srđan Verbić, štátna tajomníčka Zorana Lužaninová, Jasminka Peruničićová Alen, riaditeľka Kancelárie pre ľudské a menšinové práva Suzana Paunovićová a delegácia Ústavu pre zveľadenie kvality vzdelávania a výchovy. Na stretnutí sa najväčšia pozornosť venovala vypracovaniu Plánu vydávania menšinových učebníc a možnostiam vydávania učebníc v jazykoch menšín pre potreby vzdelávania.

Štátna tajomníčka Lužaniová informovala predstaviteľov menšinových spoločenstiev o výzve na spoluprácu, ktorú zaslali ministerstvám školstva  v Maďarsku, Bulharsku, Chorvátsku, Albánsku, Rumunsku a na Slovensku s cieľom zabezpečenia kvality prekladu učebníc, vzdelávania učiteľov a školení pre učiteľov a vychovávateľov, ktorí vyučujú v jazyku menšinových spoločenstiev v Srbsku.

Predstavitelia koordinácie sa dožadovali trvalého riešenia statusu materinského jazyka s prvkami národnej kultúry a zmenu rokovacieho poriadku, ktorým sa tento predmet zaraďuje medzi voliteľné predmety.  Koordinácia sa zaviauala, že počas septembra vypracuje návrh na angažovanie osvetových poradcov pre menšiny, ktoré majú organizované vyučovanie v materinskom jazyku.

(Hlas ľudu)

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs