Pripravujeme jamy pre stromčeky

10.sep 2015

Pripravujeme jamy pre stromčeky

Zdroj: flordekor.sk

Zdroj: flordekor.sk

V tomto období pripravujeme jamy na jesennú výsadbu stromčekov. Jamy vyhĺbime aspoň mesiac dopredu.

Na jarné vysádzanie ich pripravujeme taktiež v jeseni, aby sa pôda dobre prevzdušnila. V suchých polohách, kde nebudeme mať možnosť stromčeky po vysadení zalievať, je vhodné kopať jamy až pred vysádzaním, aby pôda príliš nevyschla. Kopeme ich na hĺbku 0,5 – 0,6 metra a na šírku 1 meter, v málo úrodných a kamenitých pôdach až na 1,5 metra. V úrodných pôdach stačia menšie jamy. Dno dobre skypríme najmä v ťažkých uľahnutých pôdach. Pri vyhlbovaní jám na jednu stranu ukladáme hornú vrstvu úrodnejšej pôdy (ornicu s podornicou). Menej úrodnú spodinu dávame na druhú stranu jamy a na vysádzanie ju použijeme až po premiešaní s dobre vyzretým kompostom.

Skrátka výsadba stromčeka je nasledujúca: zastrihneme korene a namočíme na 24 hodín do vody, do pripravenej a primerane veľkej jamy nalejeme 10 l vody, posadený stromček prihrnieme zeminou a dobre utlačíme, miesto štepenia musí byť nad povrchom pôdy, zalejeme a navŕšime zeminu, aby sa voda nevyparovala, a ak je potrebné, urobíme rez po výsadbe.

Ak po kúpe stromček neplánujeme vysadiť v ten istý deň, korene namočíme do vody, no najviac na 24 hodín. Ak by sme ho mali sadiť až o niekoľko dní, musíme ho prihrnúť vlhkou zeminou, pieskom alebo pilinami. Pri jarnej výsadbe sa odporúča v každom prípade korene namočiť na 24 hodín do vody, a potom vysadiť.

Čo sa týka termínu výsadby, rozlišujeme, či sadíme voľnokorenné stromy (bez balu) alebo stromy v črepníkoch. Ovocné stromy, ktoré sú zasadené v črepníku, sú dostatočne prekorenené, takže ich môžeme sadiť počas celého roka. Prekorenený bal len vytiahneme z črepníka a zasadíme. V tomto prípade je takmer 100-percentná  istota prijateľnosti. Voľnokorenné ovocné stromy môžeme sadiť len v období vegetačného pokoja. To znamená, že je to v období, keď rastlina nerastie – na jar a na jeseň. Mladé ovocné stromčeky sa vyberajú z pôdy po opadnutí listov – okolo 15. októbra. Vtedy už rastlina nerastie, drevo je vyzreté a strom je pripravený na vyberanie z voľnej pôdy. Ak sa stromčeky vyberú skôr, môže sa stať, že mladé výhony nevyzreli a po zasadení počas tuhej zimy nám zamrznú. V záhradných centrách a ovocných škôlkach, kde sa mladé stromčeky predávajú, sú založené vo vlhkej zemine, pilinách, piesku. Voľnokorenné stromy sú veľmi náchylné na preschnutie koreňov. Preto sa odporúča nakupovať len v predajniach a záhradných centrách, kde je o rastlinný materiál dobre postarané. Voľnokorenné ovocné stromčeky na jeseň je možné sadiť až do zamrznutia pôdy. Vhodnejšie je vysadiť stromčeky aj neskôr v novembri ako skoro v septembri. Ak sme nestihli jesennú výsadbu, môžeme pokračovať na jar. Vtedy sadíme voľnokorenné ovocné stromy len čo to dovolí počasie – keď rozmrzne pôda (až do pučania stromov).

Ľubica Sýkorová

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs