Stretnutie vo vláde Vojvodiny v Novom Sade

5.feb 2013

Musíme sa stále angažovať na budovaní systému, na rozvoji demokratickej sústavy a politickej kultúry vo Vojvodine. Známe je, že sme odštartovali uvádzanie vojvodinského štandardu, čo znamená, že každá obec má mať stratégiu, kanceláriu pre lokálny ekonomický rozvoj. Pre takéto predsavzatia potrebujeme partnerov, predovšetkým kvôli transferu poznatkov a skúseností. Jedným z najdôležitejších z nich je i USAID. O uvedených témach sme mali rozhovory s riaditeľom Kancelárie USAID pre demokraciu a riadenie Petrom Wieblerom, – uviedol na pondelkovom stretnutí s novinármi pokrajinský tajomník pre medziregionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu Branislav Bugarski. Na snímke: Záber zo stretnutia.

                                                                                                  O. F.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs