Súťaž vo varení kotlíkového rybacieho paprikáša v Kulpíne

10.jún 2018

Súťaž vo varení kotlíkového rybacieho paprikáša v Kulpíne

Združenie športových rybárov Smuđ včera v popoludňajších hodinách v areáli rybárskej chatky, vedľa kanála v Kulpíne usporiadalo súťaž podnikov a združení z územia Báčskopetrovskej obce. V konkurencii bolo až 27 kotlíkov a tri najúspešnejšie kuchárske skupiny dostali víťazné poháre. Návštevnosť tohto tradičného populárneho podujatia bola pozoruhodná.

Súťažné skupiny sa do prípravy rybacieho paprikáša zapojili po prebraní materiálu na varenie rýb, ktoré zabezpečil organizátor. Za prajného počasia, bez horúčav a dažďa, akcia bežala podľa plánu. Kuchárske skupiny podporovali fanúšikovia a za ich asistencie sa varenie darilo na výbornú. Každý tím mal svoje kuchárske tajomstvo, ktoré neprezrádzal ani najväčším zvedavcom. Po uvarení paprikášov boli pozbierané vzorky zo súťažných kotlíkov. Komisia usilovne pracovala a kotlíky sa rozniesli po stoloch súťažných skupín a nasledovala ochutnávka rybej špeciality.

Po zhodnotení predseda ZŠR Smuđ Kulpín, Samuel Vrbovský vyhlásil najúspešnejšie skupiny v príprave rybacieho paprikáša.

Najúspešnejší

Tretie miesto súťaže zaujalo Združenie vinárov a vinohradníkov Kulpína. Druhé obsadila skupina podniku Stilby z Báčskeho Petrovcaprvé kuchársky tím podniku Vin farm z Kulpína. Najúspešnejšie ekipy dostali poháre, pre druhé a tretie miesto im ich odovzal predseda Súťažnej komisie ZŠR Smuđ Zdenko Valentík. Iba prvoumiestneným víťazný pohár odovzdal minuloročný víťaz Miroslav Zorňan.

Po udelení odmien veselá zábava pri družnom posedení, rybých špecialitách a pri dobrej hudbe pokračovala do nočných hodín.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs