Druhá konferencia o regionálnej stabilite

9.jún 2018

Druhá konferencia o regionálnej stabilite

Účastníci konferencie

Druhá konferencia o regionálnej stabilite sa konala včera v Kultúrnom centre Nového Sadu. Základnou ideou Konferencie bola dobré vzťahy so susedmi, mier a spolupráca na postjuhoslovanskom území.

Na začiatku sa prihovoril riaditeľ Kultúrneho centra Nového Sadu Bojan Panaotović, ktorý je aj autorom idey tejto konferencie a člen Mestskej rady pre kultúru Dalibor Rožić ju aj otvoril.

Účastníci konferencie boli chorvátsky historik Hrvoje Klasić, profesor belehradskej univerzity dr. Dejan Vuk Stanković, riaditeľ Fóra pre etnické vzťahy dr. Dušan Janjić, bosniansko-hercegovský diplomat a novinár Zlatko Dizdarević a katolícky teológ a historik Goran Šarić z Rijeky. Moderátorka okrúhleho stola bola dr. Dunja Demirovićová.

Témy a uzávery

Dejan Vuk Stanković

Témou prvej časti bola ako sa dostať k mieru a stability v regióne. Druhou témou bol vplyv relevantných medzinárodných činiteľov na stabilitu v regióne.

Ako hlavné príčiny nestability v regióne účastníci uviedli, že tieto štáty nie sú regulované a stabilné zvnútra, otázka Kosova a Metóchie, ako aj nevyriešené medzištátne vzťahy.

Hlavné uzávery konferencie boli tie, že aby sme nastolili mier, spoluprácu a dobré vzťahy medzi susedmi, mali by sme čeliť minulosti a učiť sa z vlastných chýb. Tiež, trvať na kohéznych elementoch, ktoré spájajú všetkých nás, ktorí žijeme v tomto regióne.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs