Symboly Vojvodiny vo fókuse

15.sep 2016

Symboly Vojvodiny vo fókuse

symbol

Foto: www.vojvodina.gov.rs

V pokrajinskom Zhromaždení prebieha piate zasadnutie. Tento raz sú v stredobode dva body – realizácia rozpočtu za prvú polovicu tohto roku a vzhľad a používanie tradičných symbolov AP Vojvodiny.

Pred začiatkom zasadnutia predseda parlamentu István Pasztor povedal, že očakáva schválenie Rozhodnutia o používaní symbolu a tradičných symbolov, keďže väčšina poslancov podporuje tento návrh.

V mene skupiny Demokratickej strany Borislav Novaković povedal, že táto skupina aj tento raz bude zdržaná, keďže odborníci zo Srbskej heraldickej spoločnosti posúdili, že navrhnutá tradičná zástava a erb neodráža tradíciu Vojvodiny.

Poslanci Ligy sociálnych demokratov budú hlasovať proti tomuto návrhu. Branislav Bogaroški návrh ocenil ako násilie nad dejinami a dôvod na rozdeľovanie pokrajiny, keďže ako povedal, symboly neobsahujú tradíciu všetkých národností, ktoré žijú vo Vojvodine.

Pripomenieme, že návrh o používaní symbolov je po druhýkrát na dennom poriadku v pokrajinskom Zhromaždení. Prvýkrát sa pred poslancami ocitol v minulom roku a vtedy tento návrh nemal dostatočnú podporu poslancov. Presnejšie, poslanci Demokratickej strany sa zdržali hlasovania, čím sa nedosiahla podpora dvoch tretín poslancov.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs