Rodičia sa nezhodujú s návrhmi ministerstva

17.sep 2016

Rodičia sa nezhodujú s návrhmi ministerstva

DSC_0488V miestnostiach SKC P. J. Šafárika v Novom Sade včera prebiehala rodičovská porada na tému Zachovanie slovenčiny ako materinského jazyka a postavenie voliteľného predmetu materinský jazyk s prvkami národnej kultúry.

Na porade preberali aktuálne problémy súvisiace s vyučovaním slovenského jazyka ako voliteľného predmetu.

Na porade okrem iného odznelo, že pre záväzky, ktoré rodičia majú, nebude možné prevážať ich z jednej školy do druhej, a ako niektorí poznamenali, to by predstavovalo aj určitú diskrimináciu – na všetky predmety chodiť do jednej školy a iba na materinský jazyk do inej.

Koordinátorka Výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová zdôraznila, že zase oslovujú každého riaditeľa školy, kde sa vyučuje slovenčina s prvkami národnej kultúry a kde vedia, že existujú problémy, aby do školskej správy odovzdali osobitnú žiadosť školy, v ktorej sa požaduje od ministra otvorenie skupiny s menším počtom ako je 15 prihlásených žiakov. Ak sa neuskutočnia očakávané výsledky, podľa svoj S. Zolňanovej, NRSNM bude musieť v súlade s rozpočtom do konca roka pomôcť učiteľom v daných školách, aby sa slovenčina zachovala.

Skutočnosť, že si rodičia myslia, že vyučovanie materinského jazyka ako druhého voliteľného predmetu nebude zaťažovať ich deti, potvrdili svojím podpisom, ktoré budú zaslané do školskej správy spolu s požiadavkou o zachovanie tried a skupín v jednotlivých školách.

Okrem početných rodičov, ktorí na poradu prišli aj z okolitých miest, v mene NRSNM zúčastnil sa Ján Brna, predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM, v mene Matice slovenskej v Srbsku Anna MedveďováSvetlana Zolňanová, koordinátorka Výboru pre vzdelávanie NRSNM. Pozvaní boli aj predstavitelia Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku, ako aj zo Školskej správy v Novom Sade, ale porady sa nezúčastnili.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs