V KOVAČICI: Premiéra zbierky básní Rajské semä

17.sep 2016

V KOVAČICI:  Premiéra zbierky básní Rajské semä

Včera sa v miestnostiach kovačickej knižnice usporiadali večierok, na ktorom predstavili literárne dielo Mirjany Debeľakovej-Kostićovej zo Samoša.

Autorka knihy Mirjana Debeljaková Kostićová a recenzent Slobodan Blažov Ďurović

Autorka knihy Mirjana Debeljaková Kostićová a recenzent Slobodan Blažov Ďurović

Mirjana Debeljaková-Kostićová sa narodila v Dobrici roku 1972. Základnú školu skončila v rodisku a strednú absolvovala v Alibunare. Písaním poézie sa začala zaoberať ešte ako žiačka ZŠ a jej prvá zbierka básní Rajské semä vyšlo v tomto roku.

Po úvodnom príhovore Miroslava Mlynárčeka, úradujúceho riaditeľa Obecnej knižnice Kovačica, recenzent a literárny kritik Slobodan Blažov Ďurović o tvorbe autorky povedal, že „toto je nie kniha, ktorá by sa po čítaní odložila na dlhší čas – básne (bez)hraničné teplo, ako tiché vlny z večera ustupujú, aby so slnkom znovu zakotvili do našich stiesnených, nevyvetraných miestností, aby ich obohatili, ožiarili…“. Jej tvorbu stotožnil s literárnou tvorbou Ďakoma Leopardiho, talianskeho spisovateľa, ktorý bol tzv. génius jednoduchosti. Nad týmto sa zamýšľal aj hosť večierka Ďurica Krstin, spisovateľ, ktorý spolu s autorkou a ďalšími spisovateľmi ako sú Mladen Markov, Ivan Šajn, Dušan Balan a inými, patrí medzi samošské literárne osobnosti.

Okrem básní, na večierku sa prihovoril aj Ján Husárik, zástupca predsedu obce Kovačica a v hudobnom okienku sa predstavil umelec Ján Nemček, staviteľ huslí. Večierok moderovala profesorka Anna Tomanová.

                                                                                                                                                               Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs