PETROVSKÉ DNI DIVADLENÉ 2016: Už aj naša vinica dozrela?

18.sep 2016

PETROVSKÉ DNI DIVADLENÉ 2016: Už aj naša vinica dozrela?

Hojže, Bože, jak to bolí...

Hojže, Bože, jak to bolí…

Po prvej kedysi dávno ani nie celkom úspešnej premiére hry Vinica zrie v réžii Ferdinanda Hoffmanna roku 1934, druhé uvedenie tejto hry Vladimíra Hurbana Vladimírovova v Báčskom Petrovci včera zožalo omnoho väčší úspech.

Práve na úvod tohtoročných 21. Petrovských dní divadelných, ktoré trvajú od 17. do 26. septembra, včera večer sme mali možnosť pozrieť si premiéru inscenácie Vinica zreje v réžii Michala Babiaka.

Predvedenie jednej z hier nášho velikána dramatickej tvorby VHV je vlastne aj prvým jeho naštudovaním na doskách trinásťročného trvania Slovenského vojvodinského divadla a celkom trefne zapadlo aj do osláv 150. výročia divadelníctva v Báčskom Petrovci.

"Idylka" v gazdovskej rodine

“Idylka” v gazdovskej rodine

Hoci Babiak dlhodobo žije a pôsobí na Slovensku, nezaneviera ani na rodný kraj, aktívne sleduje tunajší literárny a umelecký život a tak pri výbere hercov, zdá sa, že celkom premyslene obsadil každú rolu v tejto, ako ju samotný VHV pomenoval, komédii.

Premysleným posúvaním časovej osí od tridsiatych rokov minulého storočia k aktuálnej súčasnosti Babiak takto pootvoril dvierka problémov, s ktorými sa pasuje slovenská komunita vo Vojvodine.

DSC_6991

Keď zaúraduje belehradizácia a alkohol

Osem postáv na javisku takmer dve hodiny úspešne držali divákov v preplnenej sieni SVD v strehu a k tomu ich aj celkom bavili.

Babiak si minuciózne naštudoval charaktery a vybral typizované postavy z radov našich hercov ochotníkov. Vytypoval si už osvedčených Andreja Matúša, Katarínu Melegovú-Melichovú, Samuela Medveďa a Annu Chrťanovú-Leskovcovú. Svoju dôveru venoval aj mladším: Ivanovi Sabolčkému, Viere Dorčovej-Babiakovej, Jánovi Trpinskému a Kataríne Melichovej, ktorí nesklamali jeho dôveru a divákom svojou hrou odkázali, že sa herecky vyvíjajú a uberajú správnou cestou.

Každý tašiel dňsvojou tranou...

Každý tašiel svojou stranou…

O dramaturgiu a výber hudby sa postaral samotný režisér a o trefnú scénu a invenčné a sčasti aj provokatívne kostýmy Jaroslav Daubrava a Miroslav Daubrava.

“Ak sa na naše divadlo a divadelníctvo pozriem v aktuálnych súvislostiach, v aktuálnom pocite sveta a s inventárom súčasných širších sociálnych a kultúrnych referencií, vnucuje sa mi istá paralela s textom málo interpretovanej a iba raz inscenovanej hry Vladimíra Hurbana Vladimírova – Vinica zreje”, zdôveril sa verejnosti Michal Babiak.

K tomu o tematike samotnej hry doložil: PDD 2016 program“Základná myšlienka hry dala by sa určiť ako rozmáhanie sa krízy tradičnej slovenskej vojvodinskej rodiny, krízy vzťahov a skepsa v súvislosti s otázkou možnosti návratu k istým tradičným hodnotám. Dej hry je situovaný do veľkej sriemskej dediny okolo roku 1930 do rodiny gazdu Zvolenského, v ktorej je navonok všetko v poriadku… No pravda je taká, že pod týmto navonok pokojným povrchom už istý čas pretrváva napätie… Vrcholom krízy je dočasný návrat z Belehradu dcéry Zuzky, ktorá úplne stratila puto so svojou rodinou a svojim domovom a očarená ľahkým životom a ešte ľahšími mravmi veľkomesta, po rade konfliktov vracia sa tam, kam ju srdce ťahá – do Belehradu. Na takto skvele rozpracovanom základe kolízie, dej na konci druhého dejstva kulminuje vo veľkej roztržke medzi hlavnými postavami, kedy masky padajú a dvojtvárnosť postáv je obnažená do špiku kosti. Tretie dejstvo prináša znova navonok šťastné rozuzlenie… No som si istý, že to nie je nadinterpretácia z mojej strany, keď si položím otázku: myslí to ten VHV vážne, alebo je tam priestor na interpretáciu v ironicko-sarkastickom tóne, kedy vyslovené a mienené naberá celkom iný rozmer.”

Pred samotnou premiérou sa na javisku pri otvorení prihovorili Jaňa Urbančeková-FejzulahiováĽuboslav Majera, ktorý tohtoročné PDD i otvoril.

Dnes večer program Petrovských dní divadelných bude pokračovať o 20,30 hodine prvou reprízou predstavenia z vlastnej produkcie SVD, čiže autorský projekt Pod baldachýnom v réžii Ľuboslava Majeru. Hrajú Zuzana Častvenová, Ján Častven a Ľuboslav Majera.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs