Späť na domovskú stránku

Tag "Štatistika"

Mračná staré a nové

Mračná staré a nové

🕔21. jan 2015

EKONOMICKÉ HORIZONTY Keby sa u nás ekonomike venovalo aspoň približne toľko pozornosti ako politike, asi by sa hospodárska a sociálna bilancia roka 2014 obišla s oveľa menej než s dvesto robotníckych štrajkov, s o čosi menšou beznádejou spôsobenou zhoršením všetkých

Čitať viac
EUROKOMPAS 2014: Od energetiky po štatistiku

EUROKOMPAS 2014: Od energetiky po štatistiku

🕔18. júla 2014

Po rade štrnástou kapitolou je dopravná politika, cieľom ktorej je zveľaďovanie fungovania vnútorného trhu únie uprednostnením bezpečných, účinných, prírode najmenej škodlivých a užívateľom najvýhodnejších dopravných služieb. Energetika ako acquis číslo pätnásť trvá na lepšej konkurencieschopnosti, istom energetickom zásobovaní a ochrane okolia. Taktiež

Čitať viac