Takmer zrealizovaný plán

21.jún 2017

Takmer zrealizovaný plán

Pokrajinská vláda v čele s Igorom Mirovićom splnila takmer všetky plány, ktoré si určila v minulom roku. Zhodnotil to dnes predseda vlády I. Mirović, rok po tom, ako Zhromaždenie APV väčšinou hlasov schválilo novú vládu.

Ako povedal, v priebehu jedného roka finančne podporili sto projektov otvorenia nových prevádzok, čím sa zabezpečilo viac ako 12-tisíc nových pracovných miest. „Jedným z princípov tejto vlády je aj princíp spolupráce s vládou Republiky Srbsko. Tým spôsobom sme zabezpečili početné finančné prostriedky a projekty a prispeli k rastu mnohých lokálnych samospráv. Odstúpili sme aj od neúčelového financovania určitých kompetencií, ktoré mala Vojvodina a akým boli Fond pre nové technológie a Fond pre kapitálové vklady,“ zdôraznil predseda pokrajinskej vlády Igor Mirović.

Hodnotiac 12 oblastí, ktoré majú na starosti pokrajinské sekretariáty, predseda vlády podotkol, že terajšia vláda mala pozoruhodné úspechy vo vykonávaní plánov, ako aj dodržiavania sa lehôt na ich realizáciu. V oblasti poľnohospodárstva zabezpečila doposiaľ najväčší rozpočet, ktorý vynáša 8,2 miliardy dinárov. V oblasti dopravnej infraštruktúry ako najvýznamnejšie projekty vyzdvihol dokončenie Žeželjovho mostu a Fruškohorský koridor, ktorý by mal zabezpečiť kvalitnú dopravnú infraštruktúru na relácii Nový Sad – Ruma – Šabac – Loznica.

„Veľké výsledky máme aj v oblasti zdravotníctva. Prvým veľkým úspechom bolo zabezpečenie začiatku fungovania Kamenice 2, troch angio sál. Najdôležitejšie otázky sa týkajú výstavby B a C bloku Klinického strediska Vojvodiny, ktoré budú mať rozlohu 30-tisíc m² a 400 lôžok a pre lekárov a pacientov budú zabezpečené oveľa lepšie podmienky. Očakávame, že v priebehu septembra štartuje výber vykonávateľa prác.“

O realizácii plánu sa zmieňoval iba pozitívne. Ako povedal, jediný projekt, ktorý mešká zhruba tri mesiace, sa týka výstavby budovy RTV. Na vyčistenie zrúcanín starej budovy a výstavbu prvej fázy budovy z pokrajinského rozpočtu vyčlenili 550 miliónov dinárov. Pripomenul, že časť poslancov a verejnosti mieni, že ide o drahý projekt. „Túto úlohu úspešne zrealizujeme a za dva – dva a pol roka budeme v poslednej fáze zabezpečenia vybavenia novej budovy,“ uzavrel predseda pokrajinskej vlády.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs