V Petrovci promovali absolventov Vysokej školy Sv. Alžbety

22.jún 2017

V Petrovci promovali absolventov Vysokej školy Sv. Alžbety

Už desať rokov v Petrovci pôsobí Detašované pracovisko Martina Luthera, Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety z Bratislavy. Včera v sieni obce Báčsky Petrovec usporiadali slávnostnú promóciu skončených študentov odborov sociálnej práce a ošetrovateľstva.

Promócie sa zúčastnili: prof. Mu.Dr. Vladimír Krčméry, rektor Univerzity, doc. Anna Berešová, prof. Mária Kiliková, prof. Anna Sabová a prof. Tomić. Promótorom slávnosti bol prof. Šramka, ktorý privítal absolventov, ich rodičov, príbuzných a  hostí, ktorý sa slávnosti v Petrovci zúčastnili.

Na pôde Báčskopetrovskej obce prítomných pozdravil predseda obce Srđan Simić a zároveň zagratuloval skončeným študentom. Slova sa v mene Veľvyslanectva SR v Belehrade, veľvyslankyne Dagmar Repčekovej a vo svojom mene ujal prvý tajomník Veľvyslanectva SR v Belehrade Jozef Polák. V príhovore absolventom podotkol, že budú prínosom aj pre srbskú, ako aj pre slovenskú spoločnosť a ich vzájomné vzťahy.

Profesor Šramka, vedúci Detašovaného pracoviska v Petrovci, v mene profesorov, docentov a ostatných učiteľov, ktorí pracovali so študentmi, oboznámil prítomných, že absolventi úspešne vykonali štátnu skúšku prvého stupňa štúdia a splnili všetky podmienky, aby získali akademický titul bakalára.

Slávnostný promočný sľub o tom, že si budú tento akademický titul vážiť a správať sa v súlade s ním v mene všetkých absolventov predniesli študenti Jasmin Meksaj a Jaroslav Dudok.

Vrcholom slávnostnej promócie bolo udeľovanie akademických diplomov. Nakoniec zástupcovia promovaných bakalárov predniesli prejav v ktorom sa poďakovali profesorom za ich úsilie počas trvania štúdií a tiež svojim najbližším.

Záverom slávnosti hovoril rektor Vladimír Krčméry. Zaďakoval sa pedagógom, ktorý chodili učiť do Báčskeho Petrovca, študentom, ktorí si vybrali práve túto školu, ako aj ich najbližším, ktorí ich v rozhodnutí a trojročnom štúdiu podporovali.

 

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs